PXL biedt aan: klantgerichtheidstraject, op maat van uw kmo

door Ilse Vos
1,5K views
Hoe kun je als kmo nieuwe klanten vinden en bestaande klanten binden? Het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen start na de zomervakantie met klantgerichtheidstrajecten op maat van kmo’s. Foto: startups.co.uk

Wie een bloeiende, succesvolle kmo wil, zet zijn klanten centraal in alles wat hij doet en onderneemt. Simpel? Allerminst, zo bleek uit een onderzoeksproject van PXL Innovatief Ondernemen met 12 deelnemende kmo’s. Na de unaniem positieve projectbeoordelingen start PXL na de zomervakantie met klantgerichtheidstrajecten op maat van kmo’s.

“Ik had er geen idee van dat jullie zo diep zouden ingaan op de resultaten én dat jullie met zulke mooie voorstellen naar voren zouden komen. Echt top!”. Aan het woord: Mieke Neven en Annelies Rubens van Burocad. Ze worden bijgetreden door Jurgen Ramaekers van Licata Vini: “Zo’n waarheidsgetrouw beeld van je klanten kun je nooit bereiken met interne bevragingen.”

In het onderzoeksproject ‘De klant als sleutel tot een performantere kmo’ werden 50 diepte-interviews uitgevoerd met zaakvoerders en managers, werd een kmo-klantgerichtheidstraject gerealiseerd bij 12 kmo’s uit heel diverse sectoren en werden zo’n 7.000 klanten van die kmo’s bevraagd.

Klantgerichtheidstraject: twee opties

Gesteund door de unaniem positieve reacties op de projectresultaten en de uitgewerkte tools, start PXL na de zomervakantie met klantgerichtheidstrajecten op maat van kmo’s. Grosso modo zijn er twee mogelijkheden: ofwel een standaard klantgerichtheidsmonitor ofwel diezelfde klantgerichtheidsmonitor aangevuld met twee lerende netwerken.

De klantgerichtheidsmonitor gaat uit van een online bevraging van klanten van de kmo in kwestie, waarmee heel wat interessante gegevens in kaart worden gebracht. Hoe tevreden zijn klanten over je kmo? Hoeveel ‘ambassadeurs’ heb je en hoeveel criticasters? Wat vinden klanten van jullie vakkennis, van de aangeboden diensten, van de gemaakte afspraken of van jullie klachtenbehandeling? Je komt het allemaal te weten in deze diepgaande klantgerichtheidsscan.

Daarnaast biedt het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen deelnemende kmo’s ook de mogelijkheid om te leren van elkaar, via twee lerende netwerken. Niet-concurrerende kmo’s uit diverse sectoren wisselen in die netwerken ervaringen en do’s-and-don’ts uit, onder deskundige begeleiding van de PXL-onderzoekers innovatief ondernemen.

“Zo’n waarheidsgetrouw beeld van je klanten kun je nooit bereiken met interne bevragingen” (Jurgen Ramaekers, Licata Vini)

Klantgerichtheidstrajecten in een notendop

Voor wie? Voor kmo’s die een klare kijk op hun klanten willen door middel van een standaard klantgerichtheidsmonitor, die willen leren van en ervaringen willen delen met andere kmo’s.

Verloop en timing? Voor kmo’s die het volledige traject willen met klantgerichtheidsmonitor en lerende netwerken zijn er verkennende gesprekken in september 2019 om na te gaan of het voorgestelde traject een geschikt antwoord kan bieden op de uitdagingen en vragen van de kmo. Aanvraag gesprek door kmo vóór 06/09/19; toezegging door kmo uiterlijk op 10/10/19; meer info over timing/deadlines via inge.ectors@pxl.be. De lerende netwerken staan gepland in maart en april 2020.

Kmo’s die uitsluitend de klantgerichtheidsmonitor uitgevoerd willen zien, kunnen op om het even welk moment instappen.

Prijskaartje? Eerste deelname: 2.850 euro excl. btw voor uitvoering klantgerichtheidsmonitor + deelname 2 lerende netwerken; 2.500 euro excl. btw voor uitsluitend klantgerichtheidsmonitor. (Bij herhaalde deelname resp. 2.325 euro excl. btw en 1.975 euro excl. btw.)

Het klantgerichtheidstraject met klantgerichtheidsmonitor en twee lerende netwerken wordt enkel georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn.  Als er te weinig deelnemers zijn, kan ervoor geopteerd worden enkel de klantgerichtheidsmonitor te laten uitvoeren.

Ons klantgerichtheidstraject komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Meer info? inge.ectors@pxl.be

Lees ook:

Klanten vinden en binden

Klant (kennen) is koning

Aanbevolen berichten