KennisSites PXL

Voor al het onderzoek gelinkt aan onze elf expertisecentra van Hogeschool PXL kunt u terecht op onze PXL-Research-website.

Verder vindt u hieronder een overzicht van enkele specifieke kennis-sites gekoppeld aan een PXL-onderzoeksproject of een ruimer thema. Klik op de titel voor de hyperlink.

Retailinnovatie

Digitale transformatie van de fysieke winkel / slimme stad, slimme(re) retail

PXL Innovatief Ondernemen

Bedrijfsuitdagingen

Inspirerende laagdrempelige cases rond data-gedreven ondernemen

PXL Innovatief Ondernemen

PXL AI & Robotics Lab

Artificial intelligence / robotica

PXL Smart ICT

Vivista

360° toepassingen in onderwijs en andere domeinen

PXL Onderwijsinnovatie & PXL Smart ICT

Appwel

App om welbevinden van leerlingen in kaart te brengen en op te volgen

PXL Onderwijsinnovatie & PXL Smart ICT

ANNA (leest)

Anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs Nederlands leren

PXL Onderwijsinnovatie

STrOOM

Vakoverschrijdende integratie van muziek en technologie, motiverend voor de leerling

PXL Music-Research

Woonwijs

Inspiratietools voor flexibel, modulair wonen aangepast aan wisselende gezinssamenstellingen

PXL Bouw en Energie

Duurzame digitalisering in bouw en facilitymanagement

Demo’s digitale technologie (AR, VR, 360°, Scan2BIM, QR-codes enz.) voor het beheer en onderhoud van gebouwen

PXL Bouw en Energie

Stierkikker

Indammen van stierkikkers door het uitzetten van steriele mannetjes

PXL BIO-Research

Green Roofs Up!

Alle nuttige informatie over groendaken (design, aanleg, onderhoud)

PXL BIO-Research