De retailmedewerkers van de toekomst

door Eva Mertens
814 views

PXL-onderzoekers brengen toekomstige kerncompetenties in kaart voor retailsector

Dat retailmedewerkers – net als andere beroepen – zullen moeten blijven professionaliseren, is een open deur intrappen. Maar welke competenties in de toekomst cruciaal zullen blijken en hoe we daarop moeten inspelen vanuit opleiding en HR-beleid, dat brengen onderzoekers van het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen momenteel in kaart in een prognosestudie, in samenwerking met de retailsector. Foto: Pexels (rechtenvrij)

Bestelwagens van pakjesleveranciers: je ziet ze tegenwoordig in elke straat, op elk moment van de dag. Hét levende bewijs dat u en ik – consumenten anno 2022 – zich razendsnel hebben aangepast aan dat digitale winkelen. Maar geldt dat ook voor retailmedewerkers en winkelbedienden? Hoe ingrijpend is hun job de afgelopen jaren veranderd? Over welke competenties zullen zij in de toekomst moeten beschikken? En hoe kunnen we daarop vanuit opleiding en human resources doeltreffend inspelen?

Heel wat vragen dus en voldoende aanleiding voor een grootschalige, via Europese ESF-middelen gesubsidieerde prognosestudie, die onderzoekers van het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen momenteel uitvoeren in samenwerking met partner PMO en de retailsector. De hamvraag: hoe kan een zelfstandige kleinhandelaar anticiperen op de retailontwikkelingen van de toekomst en die duurzaam inbouwen in zijn HR-beleid? PXL Innovatief Ondernemen bundelt hier zijn expertise op twee speerpuntdomeinen: retailinnovatie en innovatieve HR (human resources).

Als basis van de prognosestudie wordt vertrokken van de belangrijkste retailtendensen vandaag de dag:

  • de digitaliseringsgolf, waarbij consumenten voor heel wat aankopen niet meer naar een fysieke winkel trekken (maar digitaal bestellen en thuis laten leveren);
  • de fygitaaltrend, waarbij fysieke winkels en digitale omgevingen versmelten;
  • omnichannelcommunicatie, waarbij bedrijven op alle kanalen aanwezig zijn – website, e-mail, telefoon, sociale media – en de klant ook geen verschil ervaart tussen die kanalen;
  • de perceptie of het beroepsimago van retailmedewerker.

Ook op het vlak van human resources oefenen heel wat trends een invloed uit op de functie van retailmedewerker:

  • duurzaam loopbaanbeleid;
  • welzijn op het werk;
  • retentiemanagement;
  • ‘war for talent’;
  • competentiemanagement.

In de competentieprognosestudie – in nauwe samenwerking met partner PMO en tal van retailactoren – wordt nagegaan welke competentienoden zich zullen aandienen en hoe ondernemingen hun HR- en opleidingsbeleid duurzaam kunnen afstemmen op die noden en de hierboven genoemde tendensen. De eerste resultaten en concrete adviezen worden verwacht in augustus 2022. Wordt dus zeker vervolgd…

Meer info: eva.mertens@pxl.be / hermien.raedts@pxl.be / evi.knuts@pxl.be

Aanbevolen berichten