Nieuw onderzoekslab voor PXL Zorginnovatie

door Kim Daniels
1,1K views
Kim Daniels, onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Zorginnovatie. Foto: PXL.

Goed nieuws voor het expertisecentrum PXL Zorginnovatie: het centrum krijgt een subsidie van ruim 200.000 euro van het Agentschap Innoveren en Ondernemen om het nieuwe onderzoekslab R&D HEALLTH uit te bouwen.

Grote boost

Onlangs keurde bevoegd minister Hilde Crevits de PXL-aanvraag voor onderzoeksinfrastructuur goed. ‘Research & Development Health Learning Lab using Technology’ – afgekort R&D HEALLTH – is goed voor een investering van 221.948,34 euro die mogelijk is dankzij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). “Dit zal niet alleen een grote boost geven aan het onderzoek van ons expertisecentrum PXL Zorginnovatie, maar ook een grote hefboom zijn voor innovatie in ons onderwijs”, aldus algemeen directeur Ben Lambrechts.

Complexere vraagstukken

Directeur onderzoek Astrid Hannes geeft duiding: “PXL-Healthcare beschikt al over een aantal zeer innovatieve livings labs op onze campus op de Guffenslaan in het centrum van Hasselt, waarin praktijkgericht en maatschappelijk relevant onderzoek gebeurt, dat focust op de speerpunten zorgprofessionalisering, arbeid en participatie en levenslang zorgeloos wonen. Dankzij deze sterk uitgebouwde living labs stijgt het aantal vragen naar onderzoek en dienstverlening vanuit de stakeholders. Bovendien komen er steeds complexere vraagstukken tot bij ons, waarop momenteel niet altijd kan worden ingegaan omdat de benodigde infrastructuur ontbreekt. Het zorglandschap vaart al enige tijd door woelige wateren, en met dit nieuwe lab kunnen we nog beter inspelen op de innovatienoden uit de zorg maar ook andere sectoren.”

State-of-the-art

Kim Daniels, onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Zorginnovatie, licht nader toe: “De nood aan vernieuwing en changemanagement binnen de zorg veroorzaakt een positieve golf aan vragen van ons werkveld die ons bereiken. Wat voor soort vragen? Bijvoorbeeld: wat zijn de beste methodieken om verpleegkundigen in woonzorgcentra op te leiden om COVID-19-patiënten te behandelen? Hoe kunnen we de fysieke belasting in specifieke werkcontexten van bouwprofessionals verlagen? Maar ook: hoe ontwikkelen we gestandaardiseerde tools om de arbeidsmogelijkheden en competenties van mensen na een langdurige ziekte of met een afstand tot de arbeidsmarkt in kaart te brengen? Al dat soort vragen kunnen we straks behandelen met de state-of-the-art onderzoeksapparatuur in dit nieuwe lab.”

Zorgprofessionalisering en ergonomie in de bouw

R&D HEALLTH zal leermethodieken ontwikkelen en optimaliseren. Heel concreet zal  gedurende de eerste projectperiode (lees: de eerste drie jaar) gefocust worden op twee domeinen: zorgprofessionalisering en ergonomie in de bouw. Uit een analyse van cijfers van RSZ en RSVZ blijkt dat het aantal belanghebbende bedrijven en organisaties alleen al in Limburg groot is. Zo zijn er ruim 1.500 vestigingen van bedrijven/organisaties in de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, goed voor ruim 51.000 jobs. In de Limburgse bouwsector zijn er rond de 2.600 vestigingen, goed voor 24.900 jobs. Die werknemers hebben baat bij ergonomietrainingen en technologisch ondersteunende hulpmiddelen, zeker de profielen die fysiek zware arbeid verrichten. 

Digitalisering

“Vanuit R&D HEALLTH spelen we in op digitalisering en gezondheid. Technologie biedt tal van mogelijkheden op het vlak van leerontwikkelingsmethodieken. Denk maar aan artificiële intelligentie (AI), virtual reality (VR), extended reality (XR), mixed reality (MR), immersive, 360° video’s enz. Onderzoeken wat het best werkt in welke context en waarom, is essentieel in de verdere stappen van dit digitaliseringsproces”, besluit Kim Daniels.

Contact: Kim Daniels, onderzoekshoofd expertisecentrum PXL Zorginnovatie kim.daniels@pxl.be / +32 485 76 34 51

Aanbevolen berichten