Groen loont

door Sam Ottoy
1,5K views
Bomen leveren waardevolle ‘ecosysteemdiensten’.

Wist je dat één gezonde boom een koelend vermogen levert van ongeveer vijf airco’s? En dat hij jaarlijks meer dan 30 kg CO2 uit de atmosfeer filtert? Eén ding is zeker: groen loont. En wij laten zien hoeveel…

Ecologie en economie

οἶκος. Ecologie en economie hebben dezelfde Griekse wortels: oikos(huis, huishouden). Daar waar ecologie zich richt op de studie (logos) van het huis, behandelt economie het beheer (nomos) ervan. Als we het hebben over duurzaamheid, is het zeer belangrijk om rekening te houden met deze relatie. Zo zal een economie die zich niets aantrekt van ecologische principes niet duurzaam kunnen functioneren.

Ecosysteemdiensten

Centraal in de relatie tussen economie en ecosysteem staan de ecosysteemdiensten. Dat zijn goederen en diensten die het ecosysteem aan de maatschappij levert. Denk maar aan bossen die hout produceren, lucht zuiveren en het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer halen en vastleggen. Hieronder presenteren we enkele leuke richtgetallen voor deze ecosysteemdiensten.

1. Een gezonde boom levert een koelend vermogen van ongeveer 5 airco’s door het verzorgen van een micro-klimaat. Zo hebben onder meer verdampingsprocessen een koelend effect op de lucht- en oppervlaktetemperatuur.

2. De nabijheid van groene ruimte creëert een meerwaarde op dewoningprijs. Voor Vlaanderen werd gevonden dat de meerwaarde van groen op 100 m van een woning varieert van 1% voor landelijke gebieden tot 4% voor stedelijke gebieden. Iets gelijkaardigs geldt voor woningen in een straat die op ‘-dreef’ eindigt: door het vermoeden op een groen en landelijk uitzicht liggen de woningprijzen 6,2% hoger vergeleken met een neutrale ‘-straat’. Prijzen van Nederlandse woningen met uitzicht op groen of blauw liggen ongeveer 5 tot 14% hoger.

3. Een gezonde boom kan evenveel stikstofdioxide en fijn stof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers. Op die manier kan meer groen in je buurt leiden tot minder zorgkosten en arbeidsverlies.

4. Een gezonde boom kan per jaar gemiddeld 31,5 kg CO2 uit de atmosfeer filteren en vastleggen. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 294 autokilometers en is dus zeer nuttig in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

5. Het onderhoud en herstel van natuur, en het organiseren van allerlei recreatieve mogelijkheden creëert heel wat werkgelegenheid. In 2009 werden bijvoorbeeld 5100 jobs gerelateerd aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Datzelfde jaar bedroeg de omzet van bedrijven met natuurgerelateerde activiteiten 191 miljoen euro. Jobs, jobs, jobs dus.

6. Tot slot nog een belangrijke voor Hogeschool PXL: onderzoekers uit Illinois in de Verenigde Staten stelden vast dat studenten in een klas met zicht op groen sneller hun aandacht konden herstellen en sneller hun stress konden ventileren dan de studenten die uitkeken op bebouwing of geen raam hadden.

Slotsom: groen loont, zoveel is zeker.

Contact: sam.ottoy@pxl.be

Aanbevolen berichten