Industriële metaverse & de digitale transformatie van de bouwsector

door Maurits Hagemans
614 views
Welke kansen biedt de industriële metaverse voor onze alsmaar digitaler wordende bouwsector? Die vraag beantwoordde Maurits Hagemans in een uitgebreid rapport. Foto: Meta Market (via Wikimedia) (rechtenvrij)

Naast ons ‘echte’ leven – achter onze kop koffie of onder de douche – leven we hoe langer hoe meer in een parallel digitaal universum. Fysieke en digitale werelden versmelten, privé en professioneel.  En die digitale transformatie biedt heel wat opportuniteiten, bijvoorbeeld voor de bouwsector. Hoe kan de bouw profiteren van het enorme digitale potentieel in de ‘industriële metaverse’? PXL eXpert Maurits Hagemans licht toe.

Metaverse

2021 was het eerste jaar van het metaverse-tijdperk, de ontwikkeling van een allesomvattend virtueel universum waarin alles via diverse digitale technologieën met elkaar verbonden is. Het afgelopen jaar hebben wereldwijd talloze toonaangevende bedrijven zich op de metaverse-sector gestort: van Nvidia’s Omniverse, over Meta van Facebook tot Microsoft’s Enterprise Metaverse en Nokia.

De metaverse kan worden verdeeld in drie verschillende sectoren: industrie, bedrijven en consumenten. Vooral de industriële metaverse interesseert ons in wat volgt.

Industriële metaverse

Stel je een digitale wereld voor met fabrieken, machines, gebouwen, steden en voertuigen, volledig met gesimuleerde processen en datavisualisatie. Op die manier kun je virtueel testen of iets werkt en worden werkprocessen ondersteund. Zo ziet de industriële metaverse eruit: een nieuw medium voor samenwerking en innovatie in de maakindustrie.

De industriële metaverse omvat een heel gamma aan sterk en snel groeiende technologieën:  Digital Twins (waardoor je virtueel kan testen), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cloud computing, 5G, Blockchain, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Extended Reality (XR). Niet allemaal even bekend bij het grote publiek, maar technologieën die mee onze digitale toekomst zullen bepalen.

Groene industrie

En die digitale toekomst is hopelijk ook groener. Niet alleen zal de metaverse veel verschillende technologieën mogelijk maken, de ontwikkeling van de groene industrie en de industriële metaverse zijn onderling met elkaar verbonden. Het gebruik van metaversetechnologie kan meer dan waarschijnlijk ook de duurzaamheid verbeteren, het energieverbruik verlagen en de efficiëntie verbeteren.

Bouw worstelt…

De bouwsector maakt deel uit van de industriële sector, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe de sector optimaal kan profiteren van het enorme potentieel dat er in al die nieuwe technologieën schuilt.

De bouw worstelt met

  • Innovatie. Hoewel er de laatste jaren enige vooruitgang is geboekt op het vlak van digitalisering, behoort de architectuur-, ingenieurs-  en bouwsector nog steeds tot de minst gedigitaliseerde sectoren, niet alleen in België, maar in de hele EU.
  • Energiecrisis. De bouwsector wordt geconfronteerd met de uitdagingen van de energiecrisis, waarbij klanten bouwprojecten vaak uitstellen. Daarnaast worden materialen duurder en vinden veel bouwbedrijven het moeilijk om goede vakmensen aan te trekken.
  • Milieu-impact. De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik wereldwijd, voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen op wereldschaal en voor een van de grootste afvalstromen binnen de EU (Sustainabuild). Nu de bezorgdheid over klimaat en milieu toeneemt en een duurzamere aanpak noodzakelijk is, is er meer transparantie en traceerbaarheid nodig en dat vereist verregaande digitalisering.

… en toch enkele lichtpuntjes

Er is in de bouw een sterke behoefte aan technologieën die processen verbeteren en die de samenwerking tussen bouwpartners versterken. Verwante metaversetechnologieën zoals AR en VR zullen een steeds belangrijkere rol spelen in de toekomst van de bouwsector en worden nu al gezien als de ideale informatie- en communicatietechnologie tussen bouwpartners, vooral voor onderhoud en beheer van gebouwen in bouwprojecten met Building Information Modeling (BIM).

Verder zijn er toonaangevende initiatieven met Digital Twin-technologie in België, zoals de Digital Twin van Brugge die realtimegegevens gebruikt, en het internationaal erkende project van de Digital Twin van de haven van Antwerpen-Brugge. De impact daarvan op de internationale competitiviteit kan ook de technologie ook elders stimuleren.

Belangrijk om te benadrukken is de integratie van Digital Twins en AR & VR-technologie (XR) in verschillende lagen van bouworganisaties. In combinatie met nieuwe projectmanagementtools verbeteren deze technologieën de processen binnen de sector. Een groot voordeel binnen de bouwindustrie is het gebruik van Building Information Modeling (BIM): een zeer gedetailleerde replica van het te realiseren gebouw nog voordat het wordt gebouwd. Hoewel BIM meer en meer gemeengoed wordt in de bouwsector, is het – gezien zijn jeugdige leeftijd – wel nog steeds niet de standaard…

Slotsom

Conclusie? In de industriële sector is er voldoende kennis en visie om de toekomst van de industriële metaverse vorm te geven. Het is alleen te hopen dat de bouw – als een belangrijk onderdeel van die industriële sector – hetzelfde pad op gaat en ook bereid is om geavanceerde technologieën in zijn strategieën te integreren.

Alleen zo kan de sector zich voorbereiden op de belangrijkste uitdagingen van morgen: innovatie versterken, de energiecrisis (en de daaruit voortvloeiende precaire financiële vooruitzichten) het hoofd bieden en meewerken aan een groenere, duurzamere wereld. Aan de beleidsmakers en bedrijfsleiders om daarin het voortouw te nemen…

Contact: maurits.hagemans@pxl.be

Een volledig Engelstalig rapport (met bronverwijzingen) vind je hier.

Aanbevolen berichten