Is Limburg de overstromingen in Voeren nu al vergeten?

door Marleen Schepers
253 views
De overstromingen in Voeren in mei 2024: nauwelijks een maand geleden, maar toch ligt de Limburger niet echt wakker van het klimaat, zo blijkt uit de laatste verkiezingsuitslagen. Foto: still uit TVL Journaal van 18 mei 2024.

De verkiezingsresultaten tonen het. Zwart op wit, en nu ook geel op donkergeel: de Vlaming ligt niet wakker van de opwarming van de aarde. Ook in Limburg, waar de recente overstromingen in Voeren alweer helemaal vergeten zijn.

Een aantal weken voor de verkiezingen verscheen het European Climate Risk Assessment-rapport. Het verslag benadrukt de dringende nood aan onmiddellijke actie in het licht van de groeiende klimaatuitdagingen. De gemiddelde temperatuur op aarde steeg tussen februari 2023 en januari 2024 met 1,5°C. 2023 was het warmste jaar in meer dan 100.000 jaar en Europa is het snelst opwarmende continent. 

Weinig of niets daarover echter in de verkiezingscampagnes en -debatten in onze Vlaamse media de afgelopen weken. Toch wel vreemd en verrassend. Is de klimaatopwarming een te gevoelig onderwerp? 

Andere thema’s kregen wél veel aandacht: migratie en koopkracht, om er maar twee te noemen. Uiteraard belangrijk, maar vrijwel nergens werd de link gelegd met klimaatverandering. Dat de opwarming van de aarde migratie tot gevolg heeft, en dat dat uiteraard ook effect zal hebben op onze koopkracht? Het waren niet meer dan randcommentaren in volle verkiezingsstrijd. 

Waar zijn de klimaatjongeren en de grootouders voor het klimaat? Ik zie ze nergens meer… Door te zwijgen over het klimaat lijkt het weer even alsof er geen probleem is. Maar niets is minder waar. Zondag 9 juni wees uit dat de bevolking – ook in het groene Limburg – niet wakker ligt van de opwarming van de aarde. Is iedereen de overstromingen van een paar weken geleden in Voeren dan al vergeten? Verbazingwekkend hoe snel iets in de vergeetput kan belanden.

Toegegeven, klimaatverandering is een wicked problem. Er is niet dadelijk een kant-en-klare oplossing, maar wel een geheel aan maatregelen die samen het tij kunnen keren. Burgers en overheid meer aanzetten om te ontharden en te vergroenen, bijvoorbeeld. Een handige leidraad hierbij is de 3-30-300-regel: minstens drie bomen zichtbaar vanuit elk huis, minstens 30 procent bladbedekking in je straat en minstens 1 hectare grote publieke groenruimte op minder dan 300 meter van je huis. Allemaal goed om de uit de pan swingende temperaturen in steden tegen te gaan en ook nog bevorderlijk voor het mentaal welzijn, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast moeten we uiteraard blijven investeren in hernieuwbare energie – onder andere zon, wind en geothermie –, blijven inzetten op groene renovatie en een doordachter mobiliteitsbeleid uitwerken waarin koning auto meer concurrentie krijgt van een breed toegankelijk openbaar vervoer.

Wij leiden onze jongeren op om op een duurzame manier te handelen en we geven hen handvatten mee voor een toekomst waarin duurzaamheid en technologie hand in hand gaan. Geef hen de kans om wat ze geleerd hebben, ook effectief toe te passen. 

Als ik in mijn omgeving kijk, dan zijn heel wat bedrijven, organisaties en burgers zich bewust van wat er gaande is, en doen ze zeker inspanningen. Ik verwacht van onze overheid dat ook zij hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Met minder mogen we geen genoegen nemen.


Dit opiniestuk verscheen eerder in Het Belang van Limburg.

Contact: marleen.schepers@pxl.be

Aanbevolen berichten