Jacht op excellente PXL-bouwstudenten geopend

door Frank Joosten
2,K views
Hogeschool PXL en Confederatie Bouw Limburg starten met een excellentieprogramma voor bouwstudenten die net dat tikkeltje extra willen en kunnen.

Nieuw excellentieprogramma Confederatie Bouw Limburg & PXL bekroont topstudent met terugbetaling 3 jaar inschrijvingsgeld

PXL-bouwstudenten die meer kunnen en willen dan in hun reguliere opleiding, krijgen vanaf augustus de kans om – nog tijdens hun studies – sneller, langer en volwaardiger (met meer verantwoordelijkheden) in bouwbedrijven aan de slag te gaan. Hun beloning: een ruimer en actiever netwerk, een uitbreiding van hun diploma, gratis extra vakopleidingen en – voor de primus – een volledige terugbetaling van 3 jaar inschrijvingsgeld aan de hogeschool.

Onderscheiden

PXL Honours, zo heet het excellentieprogramma dat Hogeschool PXL vanaf komend academiejaar boven het doopvont houdt. Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech: “Je hebt altijd verschillende types studenten: sommigen willen met zo weinig mogelijk inspanningen hun diploma behalen en zijn al tevreden met een 10 op 20, maar je hebt evengoed sterk gemotiveerde studenten die op zoek zijn naar extra uitdagingen, uitdagingen die we niet altijd binnen de schoolmuren kunnen vervullen. Die studenten willen zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en willen de concurrentie een stapje voor zijn bij selecties. Het is voor die studenten dat we PXL Honours – niet alleen binnen bouw, maar hogeschoolbreed – in het leven roepen.”

“Concreet werken we voor bouw heel nauw samen met Confederatie Bouw Limburg”, zegt Els Guns, PXL-lector bouw en coördinator van het excellentieprogramma. “Gemotiveerde studenten pitchen zelf hun projectvoorstellen aan Confederatie Bouw Limburg en een groep van partnerbedrijven uit de bouwsector. Na goedkeuring wordt één van die bedrijven aan de student gekoppeld en is het de bedoeling dat hij daar al vanaf half augustus op de werkvloer – ook al is hij nog bachelorstudent – snel volwaardige taken van een beginnend professional op zich neemt, taken die je normaal gezien niet toevertrouwt aan een doorsnee stagestudent. Als compensatie krijgt hij vrijstelling voor één projectvak en wordt zijn diploma door het excellentieprogramma met 3 studiepunten uitgebreid.”

PXL-bouwstudenten Arno Geutjens en Peter Wouters tijdens de pitch van hun projectvoorstellen op de Bouwcampus van Confederatie Bouw Limburg (17 juni 2019).

Win-win

“De Limburgse bouwbedrijven staan hier echt om te springen”, aldus Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “De sector is continu op zoek naar gemotiveerde jongeren en verwacht van hen ook heel wat beroepsspecifieke skills. Onze bouwbedrijven zijn volop in transitie door de digitalisering en dus is het belangrijk dat toptalenten in een zo vroeg mogelijk stadium ‘on the job’ hun latere beroepspraktijk leren kennen en zo ook een rolmodel kunnen zijn voor anderen. Daar draagt dit excellentieprogramma toe bij. Het is een echte win-win: extra kansen en uitdagingen voor studenten die die niet volledig in hun hogeschoolopleiding terugvinden, en jonge, zelfstandige, gemotiveerde werkkrachten voor onze bouwbedrijven zelf.”

3 jaar inschrijvingsgeld

Daarnaast geeft Confederatie Bouw Limburg ook financiële incentives. “Aangezien PXL Honours-studenten al in augustus met hun intensieve werkperiode starten en dus minder gelegenheid hebben tot vakantiewerk, vonden we dat we daar iets tegenover moesten stellen. De studenten van het excellentieprogramma kunnen een jaar lang gratis opleidingen volgen van Confederatie Bouw Limburg en bovendien betalen wij van de primus – de beste student – 3 jaar inschrijvingsgeld terug. Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste. De extra leerervaringen en kansen die zo’n topstudent krijgt: daar draait het eigenlijk om.”

Meer info: els.guns@pxl.be

Bekijk ook deze TVL-reportage.

Aanbevolen berichten