Krachtige leeromgevingen in het beroepsonderwijs

door Inge Placklé
3,1K views
Wat betekent een krachtige leeromgeving volgens lerarenopleiders, leraren en leerlingen in het beroepsonderwijs (bso)? Inge Placklé (PXL-Education) en haar collega’s zochten het uit. Foto: Hogeschool PXL

Dat we in ons onderwijs op alle niveaus – aso, tso, kso en bso – het beste moeten nastreven om elk talent maximaal te ontwikkelen, is een open deur intrappen. Dat je daarvoor goede, krachtige leeromgevingen nodig hebt, is ook bekend. Maar wat betekent dat precies, een krachtige leeromgeving? Denken leraren, leerlingen en lerarenopleiders daar hetzelfde over? Hoe komen we tot een gedeeld begrip van zo’n krachtige leeromgeving voor het bso? Inge Placklé (PXL-Education) en haar collega’s zochten het uit.

Onlangs verscheen het artikel ‘Powerful learning environments in secondary vocational education: towards a shared understanding’ in European Journal of Teacher Education. Krachtige leeromgevingen realiseren in het beroepsonderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van lerarenopleiders, lerarenteams, leerlingen en onderzoekers. Toch blijkt het voor de verschillende stakeholders niet vanzelfsprekend te zijn om over hun perspectieven op leeromgevingen in het beroepsonderwijs te overleggen en ze ook effectief vorm te geven. Er bestaat geen gedeelde taal en wederzijds begrip over wat goed beroepsonderwijs betekent. Om een gezamenlijk begrip te bevorderen over effectief leren, zijn gedeelde perspectieven van verschillende stakeholders over de leeromgeving belangrijk. In deze studie gingen we op zoek naar een gedeeld begrip van krachtige leeromgevingen in het beroeps secundair onderwijs (bso).

We gingen na of de perspectieven van lerarenopleiders, leraren en leerlingen over goed onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs afgestemd zijn op wat de literatuur zegt over krachtige leeromgevingen en of ze onderling in overeenstemming zijn. Uit de resultaten van focusgroepinterviews bleek dat de vooruitzichten meestal in overeenstemming zijn in de drie groepen. Ze gaven sterk het belang aan van authentieke en uitdagende leertrajecten, onderschreven het belang van een klemtoon op 21e-eeuwvaardigheden, met name zelfsturing, problemen oplossen en werken in team en, – hoewel niet eenduidig vanuit het pespectief van leerlingen – een ruime aandacht voor passende leerzorg, binnen een positief en veilig leerklimaat. Verschillen tussen de voorkeuren van de verschillende stakeholders op een aantal van de kenmerken van krachtige leeromgevingen, onderstrepen het belang van co-design en het ontwikkelen van een gedeelde taal over krachtige leeromgevingen in het bso.

De studie is te lezen op:
Powerful learning environments in secondary vocational education: towards a shared understanding 

Inge Placklé, Karen D. Könings, Katrien Struyven, Arno Libotton, Jeroen J. G. van Merriënboer & Nadine Engels (2019). Powerful learning environments in secondary vocational education: towards a shared understanding, European Journal of Teacher Education, DOI: 10.1080/02619768.2019.1681965

Meer info: ingeborg.plackle@pxl.be  

Aanbevolen berichten