Minder maaien voor meer natuur

door Carmen Van Mechelen
2,7K views
Ongemaaide grasbermen: een doorn in het oog van velen, maar wel goed voor de natuur…

Maai bermen regelmatig netjes kort: tot zover de basisfilosofie van de modale Vlaming. Misschien wel, maar de natuur help je er niet mee vooruit. PXL Bio-Research stelde vast dat later of minder dan twee keer per jaar maaien de natuurwaarde van onze bermen kan verbeteren.

Standaard wordt in een Vlaamse binnenstad vanaf april om de twee weken gemaaid omwille van verkeersveiligheid en het ‘nettere’ uitzicht. Daarbuiten, bijvoorbeeld op grotere gewestwegen, wordt gemaaid volgens het Bermdecreet. Dat betekent een tweejaarlijkse maaibeurt, rond half juni en half september. Zo hebben de bermen meer ruimte om te bloeien en om habitat te bieden voor verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren.

PXL-Bio Research voerde een grondige inventarisatie uit van de flora in 134 waardevolle bermen. Een aantal bermen bleken zeer soortenrijk: ze bevatten hier en daar zeldzame of kwetsbare plantensoorten. De verdere ontwikkeling van die bermen willen we stimuleren, en dat is mogelijk door later te maaien. De conclusie was dan ook duidelijk: een verschuiving in het huidige maairegime die veel steden en gemeenten hanteren, is geen overbodige luxe.

Laat het gras maar groeien…

Concreet wordt de eerste maaibeurt voor een berm het best later ingepland dan doorsnee het geval is, namelijk rond half juli. De tweede maaibeurt volgt dan eind september. Een aantal bermen maai je – afhankelijk van de situatie – zelfs beter enkel eind september, om de twee jaar of zelfs helemaal niet.

De grootste uitdaging is wellicht de inwoners meekrijgen in zo’n nieuwe bermbeheervisie. Regelmatig maaien geeft inwoners het gevoel dat de groendienst zorg draagt voor het groen in hun gemeente. Maar anderzijds moeten inwoners beseffen dat dat méér natuur alleen maar mogelijk is door minder te maaien.

Meer info? carmen.vanmechelen@pxl.be

Naar aanleiding van dit onderzoek van PXL BIO-Research besliste de stad Hasselt in 2019 om zijn maaibeheer aan te passen. Meer daarover lees je hier.

Aanbevolen berichten