Onderzoeker van de maand (62): Monia Vereecken

door Frank Joosten
1,9K views
Monia Vereecken, onderzoeker binnen het expertisecentrum PXL Zorginnvoatie.

In onze rubriek ‘Onderzoeker van de maand’ geven we u elke maand een kleine inkijk in het leven van een (PXL-)onderzoeker. Deze maand een bevlogen ergotherapeute die haar eigen paarden inzet tijdens coaching- of therapeutische sessies. Let’s meet and greet Monia Vereecken, onderzoeker binnen het expertisecentrum PXL Zorginnovatie.

Naam: Monia Vereecken

Leeftijd: 38 lentes. ‘Jong’ beginnen we stilaan achterwege te laten.

Getrouwd? Kinderen? Niet getrouwd, wel verloofd. Al 4 jaar ondertussen, met Geert. Een trouwdatum hebben we nog steeds niet concreet gepland; dat komt nog wel als we weer met wat meer zekerheid plannen op lange termijn kunnen maken. Samen hebben we 2 kinderen: Milas is 5 en Fran 2,5. Daarnaast hebben we nog 4 paarden, 2 honden en sinds kort ook nog 3 katten erbij.

Onderzoeksdomein(en): Binnen het speerpunt ‘Arbeid en Participatie’ van het expertisecentrum PXL Zorginnovatie werk ik voornamelijk aan projecten waarin gezond en duurzaam aan het werk blijven centraal staat. De focus ligt voornamelijk op het fysieke aspect, met als doel vroegtijdige uitval door overbelasting te voorkomen. De shift van een eerder curatieve naar een preventieve aanpak, is ook op de werkvloer aanwezig. De uitwerking daarvan is niet altijd even duidelijk, en daar trachten we ons steentje toe bij te dragen vanuit verschillende invalshoeken: noden van verschillende actoren in kaart brengen, de ontwikkeling van tools waarmee werkgevers aan de slag kunnen binnen hun organisatie, meetinstrumenten toegankelijk maken voor onze arbeidsmarkt door ze aan te passen of te vertalen enz.

Ook zetten we voluit in op de re-integratie van langdurig zieken of personen met een arbeidshandicap. Een zeer actueel thema, waar de kloof tussen de zorg enerzijds en de werkvloer anderzijds nog steeds groot is. Vanuit beide kanten bestaat de wens om elkaar te vinden, maar ook daar weet men vaak niet hoe en waar te beginnen. Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut tracht ik, samen met vele andere collega’s, de brug te bouwen, de nodige wegwijzers te plaatsen en te gidsen waar nodig.

Jouw passie(s)? Naast mijn PXL-activiteiten ben ik recent gestart als zelfstandige in bijberoep. Hierin komen twee van m’n passies samen: mensen ondersteunen in hun zoektocht naar oplossingen voor de problemen die zij ervaren aan de ene kant, en paarden aan de andere kant. Concreet betekent dit dat ik coach- en therapeutische sessies begeleid, waarin één of meerdere paarden betrokken worden. Paarden beschikken over bepaalde eigenschappen, waardoor ze ontzettend waardevol zijn om in zetten tijdens dergelijke sessies. Bij therapeutische sessies maak ik gebruik van het paard als middel om bijvoorbeeld bepaalde motorische vaardigheden te trainen (bv. de grove motoriek tijdens het borstelen van een paard). Bij coachings gaat het vooral over de manier waarop de paarden reageren (of net niet reageren) en de interactie die er ontstaat tussen het individu en het paard. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk vaag, of misschien zelfs zweverig klinkt, maar iedereen is welkom om het zelf eens te ervaren. 😊

Wie is jouw held(in) (en waarom)?

Ik heb niet één grote held die nooit iets verkeerd zal kunnen doen, wel heb ik veel ‘helden van het moment’. Het zijn die personen die mij kunnen raken op een onverwacht moment. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de oudere man die zich bukt en met al zijn krachten terug rechtop krabbelt met behulp van zijn wandelstok, om een plukje onkruid uit te trekken op de stoep van zijn buurvrouw, “want dat madammeke is toch hard op de sukkel en kan het ocharme zelf niet meer”. Of die wildvreemde verpleger die ik in totaliteit nog geen minuut gezien had, die me tegen mijn schouder tikte en zei “komt goed meiske” toen ik een onderzoek moest ondergaan in het ziekenhuis. Ook die vreemde pubers die zich over mijn zoon ontfermden op het springkasteel, waardoor zijn vreugde het overwon van zijn angsten. Zoveel helden (van het moment) op deze wereld; ik zou nog wel even kunnen blijven doorgaan.

Jouw menu-tip voor PXL-Catering? Deze vraag herinnert me eraan dat ik dringend nog eens op de Elfde Linie moet blijven lunchen. Een snack, een iets uitgebreidere maaltijd, een vitamineshot… Voor elk “goestingske” is er wel iets te vinden, en keer op keer is het moeilijk om te kiezen. Mijn tip is dan ook: voorzie voldoende tijd om een keuze te kunnen maken.

Contact: monia.vereecken@pxl.be   

Aanbevolen berichten