PXL start met eigen tijdschrift over onderwijsinnovatie

door Wouter Hustinx
1,4K views
Permanent blijven inzetten op onderwijsinnovatie: een van de uitgangspunten van Hogeschool PXL.

‘Tijdschrift voor Innovatief Hoger Onderwijs’, zo luidt de titel van een gloednieuw online tijdschrift van het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie. Schrijvers: hoofdzakelijk PXL-lectoren en -onderzoekers. Doelgroep: iedereen die vernieuwing in ons onderwijs hoog in het vaandel draagt.

Eerste nummer online

Afgelopen week werd het eerste themanummer van Tijdschrift voor Innovatief Hoger Onderwijs boven het doopvont gehouden, naar aanleiding van een studiedag over ICT-gebruik in het hoger onderwijs op 12 september laatstleden. Het tijdschrift is een nieuw initiatief van het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie in nauwe samenwerking met de Directie Onderwijs van Hogeschool PXL. Het heeft als doel om onderwijsinnovaties met onderzoeksmatige inslag, ontwikkeld in Hogeschool PXL, te verzamelen en in artikelstijl aan te leveren aan een breed publiek.

Het eerste nummer van ‘Tijdschrift voor Innovatief Hoger Onderwijs’.

Het tijdschrift zal minstens eenmaal per jaargang verschijnen en is door iedereen online raadpleegbaar. In het eerste nummer – onder redactie van Wouter Hustinx en Koen Timmers – ligt de focus op onderwijsvernieuwing met ICT. PXL-onderzoekers bundelen alle recente realisaties rond dat topic in één handig overzicht.

Bedoeling is om in iedere editie van het tijdschrift een ander onderwijskundig thema te belichten. Ideeën voor volgende nummers zijn studentenbegeleiding, authentiek onderwijs en kwaliteitszorg. Verder leeft ook het idee om in volgende edities externe auteurs een gastbijdrage te laten leveren.

Innovatief ICT-gebruik in hoger onderwijs

Op 12 september laatstleden organiseerde het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie een studiedag rond innovatief ICT-gebruik in het hoger onderwijs. ICT is al sinds jaar en dag een belangrijk speerpunt van Hogeschool PXL. De voormalige PHL stond bekend als de hogeschool met de laptop, en PXL is bekend als de hogeschool met het netwerk, niet alleen het netwerk van bedrijven, scholen en organisaties, maar ook het digitale netwerk. De laptop is vandaag nog steeds een verplicht leermiddel voor alle PXL-studenten.

ICT vervult in het onderwijsbeleid een belangrijke rol. We beschouwen het als motor van de krachtige leeromgeving en een doordacht ICT-gebruik maakt anytime, anywhere learning mogelijk. Dat is belangrijk in tijden waarin levenslang leren in de lift zit, maar waarin studenten het studeren ook vaak combineren met een flexjob. De flexibilisering van het hoger onderwijs maakt anytime, anywhere learning tot een noodzaak.

Het klinkt misschien vreemd, maar toch voelen we nog drempelvrees bij vele lectoren om op een meer doorgedreven manier met ICT aan de slag te gaan in hun onderwijspraktijk. Ook studenten lijken er niet altijd op te zitten wachten. In ons beleid maken we gebruik van blended learning-labels als vorm van erkenning van lectoren die er wel expliciet voor kiezen. Het label staat tevens voor kwaliteit. De labels worden gegeven in een intervisiemoment waaraan steeds collega’s uit verschillende departementen deelnemen.

Ook een ander PXL-beleidsinstrument is een katalysator voor onderwijsvernieuwing: het onderwijsinnovatiefonds.

Onderwijsinnovatiefonds

Het Onderwijsinnovatiefonds (OIF) bestaat sinds 2014. Het is een fonds dat specifiek gericht is op onderwijsinnovatie in onze hogeschool, op een onderzoeksmatige manier uitgevoerd. We onderscheiden onderwijsinnovatiepilots en onderwijsonderzoeksprojecten. Ieder jaar roepen we lectoren op om hun innovatieve ideeën in te dienen. Deze bottom-upaanpak loont, want er komen projecten tot stand die heel nauw bij de identiteit van de opleidingen liggen.

We doen ook steeds een thematische oproep die nauw aanleunt bij het strategische onderwijsbeleid, respectievelijk persoonlijke leerwegen, blended learning, distance learning en (recent) excellentietrajecten. Bedoeling is dat onderzoekers uit verschillende opleidingen een gezamenlijk pad afleggen met ruimte voor eigen invulling, onder leiding van het onderzoekshoofd PXL Onderwijsinnovatie en stafmedewerkers Onderwijs.

Het debuutnummer van ‘Tijdschrift voor Innovatief Hoger Onderwijs’ is de eerste keer dat we collectief naar buiten treden met de resultaten van het Onderwijsinnovatiefonds. De coördinatie is in handen van het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie. Hoewel dat centrum structureel tot PXL-Research behoort, sluit het inhoudelijk heel nauw aan bij de directie Onderwijs, als een broedplaats en experimenteerruimte voor onderwijsvernieuwing. Beleidsuitvoerend, maar ook beleidsvoorbereidend met het oog op – hopelijk – nog vele mooie onderwijsverbeteringen en -vernieuwingen in de toekomst.

Contact: wouter.hustinx@pxl.be / +32 11 77 56 08

Het eerste nummer van ‘Tijdschrift voor Innovatief Hoger Onderwijs’ (rond onderwijsinnovatie met ICT) is hier online te raadplegen.

Aanbevolen berichten