Renovatie financieren met energiebesparing

door Michiel Stoffels
1,K views
ESCO’s (energy service companies) zijn belangrijke partners wanneer je energiebesparingen wil realiseren.

80 procent besparing op de energiefactuur door een doordachte investering in energiebesparende maatregelen: een oud schoolgebouw wordt in één klap futureproof. Een extreem voorbeeld dat aantoont welk potentieel er ligt in een renovatie waarin een Energy Service Company (ESCO) tussenkomt.

Hoe begin je eraan?

Dirk Franco, coördinator van het postgraduaat Energy Efficiency Services aan Hogeschool PXL legt uit: “Elk van de projecten start met een inschatting van de energiebesparing die gerealiseerd kan worden: het verschil tussen de huidige en de gewenste energieprestatie. Die besparing vormt de spil van het contract met de ESCO, die het plan voor de energiebesparende maatregelen verder vorm geeft.” Lieven Vanstraelen, voorzitter van Belesco, de Belgische vereniging van ESCO-bedrijven, vult aan: “Denk bij de maatregelen in het geval van het oude schoolgebouw aan dakisolatie, nieuwe ramen en deuren, een investering in de verwarmingsketels, ledverlichting en een verluchtingssysteem. Na de implementatie van die energiebesparende maatregelen volgt een nauwgezette monitoring en voert men een strikt onderhoudsplan uit. Haalt de ESCO de vooropgestelde targets niet, dan wordt er een boete opgelegd. Presteert men boven verwachting, dan keert men een bonus uit. Op die manier ligt het risico niet meer bij de bouwheer, in het voorbeeld de school, en kan men met de energiebesparing de investeringen financieren.”

Hogeschool PXL verzamelt netwerk

Deze alternatieve manier van investeren biedt mogelijkheden om technologische innovatie te stimuleren, die op het business model inhaakt. De ESCO-bedrijven zijn immers steeds op zoek naar technologiepartners die oplossingen bieden om de energiebesparingen te optimaliseren en die ook voldoende garanties kunnen bieden dat ze de gewenste energieprestaties behalen. Hogeschool PXL organiseert daarom voor de derde keer op rij samen met zijn partners in het kader van het Interreg-project EarlyTech en met de steun van de provincie Limburg een ESCO matchmaking event in Hasselt. Het is dé afspraak voor ESCO’s, technologiepartners, kennisinstellingen en investeerders; een 80-tal bedrijven tekenen present. De trend dat investeringen op basis van energiebesparing in de lift zitten wordt daarmee bevestigd. Eric Gielen, TechnologieTransfer Manager van PXL-Tech, ziet het potentieel alleen nog maar toenemen naarmate de technologie betrouwbaarder wordt en resultaten na implementatie nauwkeuriger gemonitord kunnen worden.


EarlyTech is een Interreg V Euregio Maas Rijn-project dat de technologie- en kennistransfer tussen kennisinstellingen en kmo’s actief wil initiëren, promoten en verbeteren. Het projectconsortium wordt geleid door AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH). Vanuit Vlaanderen participeert Hogeschool PXL met financiële steun van de provincie Limburg. Het totale projectbudget bedraagt 3.742.287 euro, waarvan de helft gefinancierd wordt met Europese middelen.

Contactpersoon: eric.gielen@pxl.be

PXL postgraduaat Energy Efficiency Services. Opleiding met focus op de interactie gebouwen-energie en de beheersing van de volledige Life Cycle Costs, met de nodige aandacht voor de rol van de EPC-facilitator (aanbesteding/aankoop/materialen) & duurzaamheidsaspecten en nieuwe trends. Op 18 oktober start een nieuwe lessenreeks

Contactpersoon: dirk.franco@pxl.be.

Belesco, de Belgische ESCO-vereniging, groepeert de belangrijkste stakeholders van de Belgische energiediensten-, energieprestatiecontract- en energieleveringscontractsector (ESC) en aanverwante domeinen zoals financiering door derden (TPF) en meting en verificatie (M&V). Deze markt vormt een belangrijke toekomstige ontwikkeling van de bredere markt voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, waarbij bedrijfs-, contractuele en operationele modellen op basis van prestaties aan de particuliere en de openbare sector worden verstrekt.

Contactpersoon: lvanstraelen@belesco.be

Aanbevolen berichten