SuperScript (4): Axelle Bollen

door Frank Joosten
1,3K views
Bso-leerlingen warm maken voor actuele thema’s: als je het slim aanpakt, kan het…

In de reeks SuperScript belichten we knappe bachelorproeven van onze PXL-‘junior-collega’s’. Deel 4: Axelle Bollen, professionele bachelor secundair onderwijs, over hoe je bso-leerlingen warm maakt voor actualiteit.

Bso’ers met goesting voor actualiteit

Axelle Bollen, pas afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs aan Hogeschool PXL (PXL-Education).

‘Bso-leerlingen’, ‘goesting’ en ‘actualiteit’ in één zin? Volgens de clichés kan dat niet kloppen. Maar wat als we ze betrekken in de keuze voor de actuele items waarrond ze werken? En wat als we ze ondersteuning op maat bieden? Axelle Bollen ging aan de slag in een Teacher Design Team onder leiding van haar promotor Hanne Rosius (Hogeschool PXL). Het resultaat is het multimediale actualiteitsproject ‘Actualiteit? Beeld je in!’.

Tablio

Tablio, een Europees onderzoeksproject rond onderwijsinnovatie.

De bachelorproef van Axelle kadert in het onderzoeksproject Tablio E+ van Hogeschool PXL. Dit Europese project buigt zich over de vraag hoe binnenklasdifferentiatie en inclusie gefaciliteerd kunnen worden door het gebruik van tablets. Tablio werkt met teacher design teams. In zo’n team werken lerarenopleiders, leerkrachten én studenten lerarenopleiding samen aan een concrete vraag van de leerkrachten. Axelle boog zich met leerkrachten van de partnerschool HAST samen over de vraag ‘Kunnen we leerlingen binnen het curriculum PAV (Project Algemene Vakken) meer autonomie geven waarbij ze zelf kiezen waarover ze leren en hun motivatie zo vergroten? Kan een tablet autonomieondersteunend leren bevorderen?

Project Algemene Vakken

PAV staat voor Project Algemene Vakken. In dit curriculumonderdeel, dat enkel in het beroepsonderwijs bestaat, verwerven leerlingen sleutelcompetenties door te werken met authentieke taken. De leerkrachten uit het team ervaren echter dat het niet altijd gemakkelijk is om leerlingen te motiveren. Bovendien vinden ze het nastreven van zelfstandigheid en zelfsturing niet evident. Het team besloot een toepassing te ontwikkelen rond actualiteit, aangezien dat een rode draad vormt in het vak PAV.

Actualiteit? Beeld je in!

Om de leerlingen meer inspraak te geven in hun leerproces ontwikkelde het Teacher Design Team een actuarek vol sterke beelden uit de actualiteit. Leerlingen kunnen in het rek ‘shoppen’ en een beeld kiezen dat hen aanspreekt. Zo speelt het ontwerp in op verschillen in interesse tussen de leerlingen. Alle foto’s uit het rek staan ook in een bijbehorend Instagramkanaal ‘TablioPXL’ dat de leerlingen mogen volgen. Zo worden ze ook buiten de schooluren geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt.

Achter elk beeld schuilt een actueel verhaal. De leerlingen moeten dat verhaal reconstrueren. Op de achterkant van het gekozen beeld vinden de leerlingen enkele kernwoorden terug. Deze kernwoorden helpen hen in hun zoektocht naar het verhaal. Hebben ze niet genoeg aan de kernwoorden? Dan kunnen ze twee vakjes met een kraslaagje wegkrassen en krijgen ze zo toegang tot een concrete bron met meer informatie. Op die manier houdt het ontwerp rekening met niveauverschillen tussen leerlingen.

Wanneer de leerlingen het verhaal onderzocht hebben gieten ze het in een filmpje. Dat filmpje maken ze via de app Adobe Spark. Daarin voegen ze beelden samen (zoals kaartmateriaal, belangrijke personen, plaatsen enz.) en spreken ze de uitleg in. Op die manier krijgen de andere leerlingen zicht op meerdere actuele items. Alle filmpjes worden op één canvas verzameld via de app Flipgrid. De leerlingen bekijken daar elkaars filmpjes. Ze geven elkaar via een video-antwoord een concrete top (wat lukt al erg goed?) en tip (hoe kan het volgende keer nog beter?) Zo kunnen de leerlingen telkens groeien in het samenvatten van een actueel item. Het actuarek bevat naast foto’s ook kaarten met talige ondersteuning, zodat leerlingen gemakkelijker de juiste woorden vinden om elkaar krachtige feedback te geven.

e-privacy

Sinds 25 mei 2018 veranderde de privacywetgeving in Europa. De GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers en dus ook die van de leerlingen. Alle gebruikte platformen worden daarom beveiligd met codes en voor alle openbare foto’s, video’s e.d. wordt er sindsdien gewerkt met een toestemmingsformulier.

De toekomst

Het ontwerp werd meermaals getest in verschillende klassen. Daardoor kon Axelle samen met het team haar ontwerp meermaals verfijnen en verbeteren. Het eindproduct werd positief onthaald door de leerlingen. HAST én PXL nemen het ontwerp volgend jaar opnieuw op in het curriculum. Het ontwerp zal verspreid worden via een bootcamp georganiseerd door Tablio en workshops op PXL Congress.

Benieuwd naar het verloop van deze bachelorproef? Scan de QR-code en bekijk onze aftermovie.

Benieuwd naar het verloop van deze bachelorproef? Scan de QR-code en bekijk onze aftermovie! (Geen QR-scanner? Bekijk het filmpje dan hier.)

Axelle Bollen (2018). Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! Hasselt: PXL, bachelorproef PXL-Education, secundair onderwijs. Promotor: Hanne Rosius. Stageschool: HAST.

Meer info: www.tablio.eu

Contact: axelle.bollen@gmail.com / hanne.rosius@pxl.be

De bachelorscriptie van Axelle is een van de vijf op de shortlist van de Bachelorprijs, een prijs van Vlaamse Scriptieprijs vzw voor de beste scriptie van een bachelorstudent(e).

Aanbevolen berichten