The hottest trends in online learning

door Wouter Hustinx
988 views
Online learning anno 2016 — by www.canvasinfotech.com

Leren in de 21e eeuw is meer dan ooit online leren: leren via de digitale snelweg die ons leven mee bepaalt. Voldoende aanleiding voor een overzichtje van de 5 ‘hottest’ trends in de wondere wereld van online learning. Inrichters van (hoger) onderwijs en opleidingen allerhande, be inspired…

Trend 1: MOOCs & PR 
‘MOOCs’ – oftewel Massive Open Online Courses – werden de afgelopen jaren erg populair. Universiteiten van over de hele wereld ontwikkelden online cursussen waaraan iedereen gratis kon deelnemen. Een cursus volgen aan Harvard? Geen probleem! Enkel voor het deelnamecertificaat moest je betalen, maar dit was geen verplichting. 
De trend van de MOOCs is wat gaan liggen, maar de MOOCs worden vandaag erg veel (her)gebruikt als PR-materiaal voor de universiteit of hogeschool. De cursussen blijven ter beschikking en iedereen kan op eigen tempo leren – zonder begeleiding weliswaar. De University of Leeds heeft zo bijvoorbeeld 15 online cursussen die voornamelijk als PR-instrument dienen. Er namen intussen al meer dan 150.000 mensen aan deel.

Trend 2: Open Education & Education-as-a-service 
Vergeet het traditionele leslokaal! Eén lesgever voor een vak? Verleden tijd! ‘Open Education’ staat voor klas- en schooldoorbrekend onderwijs. Breng studenten en docenten van verschillende onderwijsinstellingen met elkaar in contact, laat hen materialen uitwisselen en samen leren. De student en werknemer van morgen – de Generatie Z, geboren in het nieuwe millennium – zal keuzes willen maken uit een breed aanbod aan opleidingen en cursussen die wereldwijd worden aangeboden. ‘Education-as-a-service’ duidt op de personalisering van curricula en opleidingsprogramma, die zeer nauw aansluiten op de interesses en noden van de student.

Online leren kan met allerhande toestellen — by www.edubyweb.com

Online leren kan met allerhande toestellen — by www.edubyweb.com

Trend 3: Micro learning 
Studenten en werknemers van Generatie Z worden gekenmerkt door hun zapgedrag en hun kortere aandachtsspanne. ‘Micro learning’ biedt een aaneenschakeling van korte en sterk doelgerichte leeractiviteiten. Een ‘chunk’ in micro learning mag maximaal 4 minuten beslaan en is bij voorkeur multimediaal.

Learning analytics: volg de prestaties van de studenten op een dashboard

Learning analytics: volg de prestaties van de studenten op een dashboard

Trend 4: Learning Analytics 
‘Learning Analytics’ zit in het domein van de big data. Het gaat om het geautomatiseerd verzamelen en interpreteren van informatie over het online leergedrag van studenten. Op basis van die informatie kan de student beter gecoacht worden. Learning analytics kunnen ook ‘predictive’ van aard zijn: op basis van de kenmerken en het leergedrag van de student kunnen we voorspellen of hij (of zij) al dan niet zal slagen en – belangrijker – kunnen we de leeromgeving zo personaliseren dat die optimaal aansluit op de behoeften van de student.

Trend 5: Open badges 
Bij formele opleidingsprogramma’s horen certificaten en diploma’s. Wil je medewerkers en studenten echter vaker honoreren voor prestaties die ze leverden zonder ‘punten’ te moeten geven, dan worden steeds vaker ‘badges’ toegekend. Een badge symboliseert een prestatie en bevat metadata die de prestatie beschrijven. Ze zijn motiverend voor studenten en medewerkers en kunnen een spelelement bevatten (gamification). ‘Open badges’ betekent dat je de badges in je persoonlijk rugzakje kan stoppen (lees: LinkedIn-profiel) om ze te tonen aan collega’s, vrienden, toekomstige werkgevers enz.

Slotsom? Online leren maakt onmiskenbaar deel uit van het nieuwe leren in de 21e eeuw. Vaak verlopen die online leeractiviteiten nog individueel, maar online interactie met andere deelnemers zit zeker in de lift. Net zoals de technologieën evolueren, is ook het online leren zelf voortdurend aan veranderingen onderhevig. Over vijf jaar ziet bovenstaande top 5 er wellicht helemaal anders uit…

Aanbevolen berichten