Voortaan minder tijdrovende procedures voor wegenwerken

door Heidi Gilis
669 views
Snellere en efficiëntere procedures voor het Agentschap Wegen en Verkeer: PXL-onderzoekers introduceren een ‘lean’ aanpak. Foto: Pexels (rechtenvrij).

MIA oftewel Mobiliteit Innovatief Aanpakken: zo luidt de aanpak waarmee bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters onze verkeers- en mobiliteitsproblemen sneller en efficiënter wil oplossen. Onder andere in de processen en procedures van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waar PXL-onderzoekers een ‘lean’ aanpak introduceren.

Een van de MIA-doelstellingen is een beter gestroomlijnde aanpak van processen en procedures bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), met behulp van technieken uit ‘lean management’. Onderzoekers van Hogeschool PXL begeleiden die nieuwe aanpak en konden de afgelopen maanden – in overleg met alle betrokken stakeholders – al de eerste succesvolle strategieën uittekenen voor zogenaamde Hoppinpunt– en PCV-processen.

Lean management: vermijd verspilling

Lean management – een managementmethode die origineel uit de automotive-industrie stamt en een bedrijf als Toyota in de jaren zeventig groot heeft gemaakt – vertrekt van een zeer eenvoudig basisidee: ga verspilling van tijd en middelen tegen, vermijd alles wat geen toegevoegde waarde oplevert voor de klant. Met diverse technieken als value stream mapping of 5S worden processen zo georganiseerd dat de verschillende betrokken partijen zo optimaal mogelijk samenwerken en er zo weinig mogelijk geld en middelen verloren gaan. Na successen in o.m. de (maak)industrie en de bouwsector wordt lean management binnen MIA ook toegepast op wegenwerken.

Drie processen

De onderzoekers van PXL Bouw en Industrie, die al een 10-tal jaar onderzoeks- en dienstverleningsprojecten uitwerken rond lean management, namen drie processen van het AWV onder de loep: de processen voor Hoppinpunten waarbij verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar worden afgestemd, het PCV-proces deel 1 (van melding tot consensus binnen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) en het PCV-proces deel 2 (van consensus binnen PCV tot de eerste schop in de grond).

Hoppinpunten

Wat Hoppinpunten betreft – knooppunten van verschillende, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden (bv. overstap van auto op deelauto, deelfiets, bus enz.) – lopen er in Limburg momenteel twee pilots. De taak van het AWV is vergunningen af te leveren om bepaalde zaken te voorzien op openbaar domein – denk bv. aan laadpalen voor elektrische deelwagens – of om bepaalde werken uit te voeren. De pilotprojecten verlopen nogal stroef, omdat er veel open vragen zijn. Wie gaat de laadpalen plaatsen? Waar mogen die komen? Zijn er hoogspanningscabines nodig voor laadpalen? Zo ja, hoe groot zijn die? Moeten daar contracten voor worden afgesloten en zo ja, met wie en voor hoe lang? Welke vergunningen zijn er al dan niet nodig?

Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit proces enkel samen met de AWV-medewerkers uit Limburg in kaart te brengen, aangezien het om Limburgse pilotprojecten gaat. AWV toonde zich echter zo enthousiast dat het pilotteam intussen medewerkers van over heel Vlaanderen bevat, zowel uit het werkveld (districtchefs) als vanuit de centrale diensten. In twee sessies van telkens een volledige dag werden de processtappen gedetailleerd opgetekend. Uiteraard leverde dat geanimeerde discussies op, maar het resultaat – een unaniem goedgekeurde werkwijze na heel wat constructief denkwerk – stemt tot grote tevredenheid bij de betrokken stakeholders.

PCV

Het PCV-proces van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid werd opgemaakt in twee delen. In het eerste deel worden de taken en verantwoordelijkheden  scherp gesteld om de unieke uitvoeringsnota voor Hoppinpunten om te zetten in detailplannen. Wie doet wat op welke wijze en onder welke voorwaarden? Dat is de basisvraag.

Het tweede deel wil de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen scherper stellen. Welke grenzen stellen we? Hoe werken we zo efficiënt mogelijk? En hoe organiseren we – vanuit het oogpunt van standaardisatie en documentatie – aan een regelluw kader? Ook hierin werden de processen in cocreatie met de verschillende betrokken uitgetekend.

What’s next?

Ook de komende maanden zullen de pilotteamleaden en de PXL-onderzoekers de AWV-processen verder vanuit een ‘lean’ filosofie blijven optimaliseren. Wordt dus zeker vervolgd…

Contact: heidi.gilis@pxl.be

Aanbevolen berichten