“Wolven en lynxen gaan hier meer en meer opduiken”. Nood aan groenmanagers met kennis van ‘wildlife’

door Frank Joosten
1,3K views
De lynx: terug van weggeweest. Foto: Bernd von Darl via Pexels (rechtenvrij)

De wolf Naja of de lynx die in de Voerstreek vertoeft: voorlopig zijn het nog uitzonderlijke gevallen, maar in de toekomst mogen we meer en meer wilde roofdieren in onze contreien verwachten, aldus Sarah Descamps, onderzoeker aan Hogeschool PXL. Tegelijkertijd neemt de nood toe aan professionals die weten hoe ze een duurzaam wildbeheer moeten voeren.

Honderden kilometers

“Het was al 300 jaar geleden dat er een lynx in onze streken opdook, maar toch is de kans heel groot dat we er binnen afzienbare tijd meer en meer gaan zien”, aldus Sarah Descamps, die binnen de vernieuwde PXL-opleiding groenmanagement het vak ‘Wildlife Management’ doceert. “Ten eerste zijn er over heel Europa – ook in ons land – meer beschermingsmaatregelen dan voorheen voor wilde dieren en dat begint stilaan z’n vruchten af te werpen. Ten tweede: de populaties wilde dieren in de ons omringende landen doen het heel erg goed en dat merken wij. Bij wolven en lynxen gaat het meestal om jonge dieren die vanuit het buitenland een nieuw territorium zoeken en daarvoor makkelijk honderden kilometers onderweg zijn, totdat ze hier neerstrijken. En ten derde: er is ook meer en meer aandacht vanuit het natuurbeleid voor ‘connectiviteit’, waarbij het ene natuurgebied of plekje groen overvloeit in het andere. Zo kunnen dierenpopulaties zich in alle rust verspreiden, wat ook goed is voor de biodiversiteit.”

Top van de piramide

Moeten we blij zijn met die recente toename aan wilde roofdieren in Limburg en omstreken? Descamps: “Eigenlijk wel, ja, want die dieren vormen de top in onze voedselpiramide. Ze voeden zich met zwakkere diertjes – een konijn, een reetje, noem maar op – en zorgen op een natuurlijke manier voor een evenwichtig ecosysteem. Daar is echt niks mis mee. En voor de mens zijn wolven en lynxen ongevaarlijk: het zijn heel schuwe dieren die zich maar zelden laten zien.”

Nood aan professionals

Een van de uitdagingen voor de toekomst: nagaan hoe mensen en wilde dieren binnen ons verstedelijkte Vlaanderen harmonieus kunnen samenleven. Sarah Descamps: “Dat is exact wat ik mijn PXL-studenten binnen het nieuwe vak ‘Wildlife Management’ probeer bij te brengen. Hoe ga je als mens om met die wilde dieren in je omgeving? Niet alleen een wolf of een lynx trouwens, evengoed een bever, uil of vleermuis. Wat mag er wettelijk gezien en wat niet? En welke technologieën bestaan er om die dieren te monitoren?”

Tony Remans, PXL-opleidingshoofd agro- en biotechnologie: “Dat zijn ook de zaken die studenten groenmanagement in hun latere beroep moeten kennen en kunnen. We zien nu al dat heel wat van onze afgestudeerden bij de Vlaamse overheid of een provinciale dienst terechtkomen om soortbeschermingsplannen voor zeldzame diersoorten mee in goede banen te leiden, van de gladde slang over de hamster tot de grauwe kiekendief. Die vacatures zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Er is echt nood aan professionals die weten hoe je met die ‘wilde natuur’ in Vlaanderen moet omgaan.”

Contact:

Tony Remans, PXL-opleidingshoofd agro- en biotechnologie

tony.remans@pxl.be / +32 476 43 89 92

Aanbevolen berichten