Career Lift voor jonge professionals

door Sara Weerts
1,1K views

Nieuwe opleiding tilt jonge professionals doelgericht naar hun volgende carrièresprong

Jonge professionals die het beste uit zichzelf willen halen, krijgen binnenkort de kans een uniek navormingstraject te volgen: Career Lift, in samenwerking met Motmans & Partners.

Je bent jong en je wil wat. Een job die helemaal aansluit bij wat je écht wil bijvoorbeeld. Een job waarin je je passie en talenten volledig kan verzilveren. Niet makkelijk, maar het kan. Zeker nuHogeschool PXLenMotmans & Partnersde handen in elkaar slaan en vanaf het najaar van 2017 het navormingstrajectCareer Liftboven het doopvont houden, speciaal voor jonge professionals.

Een strategisch partnership tussen Hogeschool PXL en Motmans & Partners geeft jonge professionals een grote voorsprong in hun opstap naar een volgende carrière.

We zien het steeds vaker: jonge professionals die zich na enkele jaren in hun eerste job beraden over hun volgende carrièrestap. Ze willen op professioneel vlak vooruit, banen zich een weg in de wildgroei van jobopportuniteiten en botsen daarbij op de cruciale vraag: wat wil ik nu echt? Welke jobinhoud sluit het beste aan op wat ik wil? Wie ben ik als jonge professional en hoe kan ik mijn passie en talenten verzilveren in een baan die écht bij mij past? Daarom slaan Hogeschool PXL en Motmans & Partners de handen in elkaar en starten ze in het najaar van 2017 met het navormingstraject Career Lift voor jonge professionals.

Geert Motmans, Liestbeth Vandenrijt en Ben Lambrechts

Zelfmanagement is sleutel voor een succesvolle carrièresprong

In het navormingstraject Career Lift krijgen young potentials met een eerste werkervaring handvaten om zich te sterken en zo hun carrière naar het volgende level te tillen. Met dit unieke partnership zullen Motmans & Partners en Hogeschool PXL jaarlijks een 50-tal jonge professionals klaarstomen voor hun professionele toekomst. “Dankzij deze vormingenreeks krijgen werknemers aan het begin van hun carrière een beter inzicht in zichzelf, teamstructuren en groepsdynamiek, leren ze beter omgaan met elkaar en stimuleren ze hun eigen (door)groei- en ontwikkelingsmogelijkheden”, zegt Geert Motmans, gedelegeerd bestuurder van Motmans & Partners. Belangrijke inzichten in zelfmanagement, die helaas niet in het reguliere lessenpakket aangeboden worden. Met deze nieuwe opleiding vullen we die leemte in en leren we jonge professionals hoe ze met voorsprong het verschil kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Fons Leroy bevestigt: loopbaanmanagement is een must voor de toekomst

“De arbeidsmarkt verandert met rasse schreden. De vergrijzing zal ervoor zorgen dat er op korte tijd veel jobs zullen vrijkomen. Robotisering en digitalisering hebben vandaag al een impact op hoe we onze wereld beleven; ze zullen er in de toekomst ook voor zorgen dat de inhoud van onze jobs grondig zal veranderen”, bevestigt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB. “Dit vergt dat we over meer competenties moeten beschikken dan enkel de technische vaardigheden die een job vraagt. Daarom is ‘een loopbaan lang leren’ één van de middelen waarmee we onszelf kunnen wapenen om op deze veranderingen in te spelen. Vanuit VDAB moedigen we iedereen aan om dus zelf het stuur van de eigen loopbaan in handen te nemen. Career Lift leert jonge professionals hoe ze dit het best kunnen doen”, besluit Leroy.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Drie modules rond zelfinzicht, mijn rol in een team en personal professional branding

“PXL leidt met zijn bacheloropleidingen jongeren op voor de arbeidsmarkt. Maar de wereld en de arbeidsmarkt staan niet stil. Daarom zetten we als hogeschool ook sterk in op levenslang leren. Met ons uitgebreid aanbod aan navormingen houden we onze alumni – en bij uitbreiding de hele actieve bevolking – bij de les op het gebied van de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen. Als hogeschool met het netwerk vinden we het ook belangrijk om dit samen met onze partners te doen. Motmans & Partners is als HR-specialist de ideale partner om dit vormingstraject mee vorm te geven, om zo jonge professionals hun carrière ten volle te laten ontplooien”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.

De opleidingsreeks bestaat uit 3 modules van telkens 3 avonden door experts in het domein van innovatieve HRM. De plaatsen zijn beperkt tot 15 deelnemers per module en het traject start op 5 oktober 2017.

Contact:

Sara Weerts – adviseur levenslang leren en alumni – 011 77 56 69 – 0496 97 79 33 – sara.weerts@pxl.be

www.pxl.be/levenslangleren

Aanbevolen berichten