De woning van de toekomst: een ‘klavertje vier’

door Veerle Custers
990 views

Onderzoekers Hogeschool PXL lanceren innovatief modulair bouw- en buurtconcept

Wat wonen en bouwen in Vlaanderen betreft, is er dringend nood aan een mindshift. Het expertisecentrum PXL Bouw en Energie draagt daartoe bij met een nieuw modulair bouw- en buurtconcept: het ‘klavertje vier’.

Een huis dat telkens opnieuw aanpasbaar is, op elk sleutelmoment in je leven: als je kinderen krijgt, ziek wordt, (weer) alleen woont of wanneer je ouder en behoeftiger wordt. Voor zo’n flexibel aanpasbaar huis ontwikkelden onderzoekers van Hogeschool PXL een innovatief concept: het ‘klavertje vier’.

Mindshift

Veerle Custers, onderzoeker aan het expertisecentrum PXL Bouw en Energie: “Eén ding is zeker: de traditionele Vlaamse verkaveling is op z’n retour. We hebben echt nood aan een woontransformatie, een mindshift in bouwen en wonen, waarin rekening wordt gehouden met de uitdagingen van deze tijd: bevolkingsgroei, de toenemende vergrijzing, de schaarste aan openbare ruimte, de klimaatuitdagingen ook. En – niet onbelangrijk – de continu wisselende samenstelling van heel wat gezinnen: er zijn meer en meer kleine gezinnen, alleenstaanden en nieuw samengestelde gezinnen. Je woning van vandaag is dus vaak niet de woning waarin je over 5 jaar wil leven.”

Vier basismodules

In een onderzoeksproject ontwikkelden de PXL-onderzoekers het ‘klavertje vier’, een innovatief bouw- en buurtconcept. Veerle Custers: “Het idee is eigenlijk vrij simpel: we vertrekken van vier basismodules die we op een flexibele manier met elkaar kunnen combineren tot een klavertje vier, niet alleen horizontaal, maar ook in de hoogte. Door dat te doen, is er heel wat vrijheid om de ruimtes zo in te richten dat ze maximaal beantwoorden aan je behoeften op dat moment in je leven. Veranderen je wensen in de loop van de tijd – bijvoorbeeld wanneer je kinderen gaan studeren of wanneer je bejaarde moeder komt inwonen – dan kun je de modules flexibel aanpassen.”

Het concept kreeg recent heel wat lofbetuigingen op een onderzoeksymposium en zal de komende jaren verder verfijnd worden. Dankzij extra onderzoeksmiddelen van de provincie Limburg wordt ook gekeken hoe het ‘klavertje vier’ kan worden gebruikt voor onder meer sociale huisvesting en wooncoöperaties.

Geïnteresseerden kunnen zich altijd laten inspireren door de inspiratietool op www.woon-wijs.be.

Lees ook:

Een (t)huis op maat

10-11-2021 Event ‘Mindshift Wonen & Bouwen’

Aanbevolen berichten