Dementerenden gelukkiger in eigen dagverzorgingscentrum

door Els Knippenberg
951 views
65-plussers met dementie: als de prognoses kloppen, zijn ze in Hasselt tegen 2030 met meer dan tweeduizend.

Tegen 2030 verwacht de stad Hasselt meer dan tweeduizend 65-plussers met dementie, bijna de helft meer dan vandaag. Voldoende aanleiding om na te gaan hoe de zorg voor die doelgroep het best georganiseerd wordt. Antwoord: in een eigen, gespecialiseerd dagverzorgingscentrum.

Bezoekers van de Hasseltse dagverzorgingscentra HOGEVIJF zijn erg tevreden over de dienstverlening. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat het expertisecentrum PXL Zorginnovatieuitvoerde in opdracht van het OCMW van Hasselt. Met dit twee jaar durende onderzoek wilde het OCMW nagaan of een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum voor personen met cognitieve problemen zoals dementie een betere zorg kan verlenen.

In 2016 nam het OCMW van Hasselt de vooruitstrevende beslissing om één van haar twee gloednieuwe dagverzorgingscentra voor te behouden voor opvang van personen met cognitieve problemen waaronder dementie. Die beslissing werd deels ingegeven door de prognose van dementie binnen Hasselt tegen 2030. Het aantal 65-plussers met dementie zal tegen 2030 met bijna 50% stijgen ten opzichte van 2015.

Prognose van het aantal 65-plussers met dementie in Hasselt

Een tweede beweegreden was het welbevinden, het ‘goed voelen’ van de cliënten. Minimaal beschikbaar onderzoek in het buitenland toonde aan dat personen met dementie gelukkiger zijn in gespecialiseerde centra. Met dit onderzoek wilde het OCMW daar graag bevestiging van zien.

In het onderzoek werden bezoekers, mantelzorgers en personeel van het dagverzorgingscentrum HOGEVIJF betrokken. Studenten en onderzoekers voerden metingen, vragenlijsten en observaties uit naar welbevinden en levenskwaliteit bij alle betrokkenen van het dagverzorgingscentrum HOGEVIJF.

Bezoekers scoren hoog

Het onderzoek vond de eerste maanden plaats in dagverzorgingscentrum Plankeweeke. In februari 2017 verhuisde dit centrum naar 2 nieuwe zorgcampussen. Dagverzorgingscentrum HOGEVIJF campus Stadspark richt zich vanaf dan voornamelijk op cliënten met veeleer fysieke, sociale en psychische noden. Het centrum op campus Banneux specialiseert zich in het bijzonder in personen met cognitieve problemen. Het onderzoek toont een merkbaar verschil aan in het welbevinden en de levenskwaliteit van de aanwezige cliënten op campus Banneux.

Toen Hasselt nog één centraal dagverzorgingscentrum had scoorden bezoekers een maximumscore van 90 procent op deze parameters. Sinds de evolutie naar een gespecialiseerd centrum op campus Banneux steeg de maximumscore tot 97 procent. “Binnen de gespecialiseerde aanpak besteedt het personeel extra veel aandacht aan het feit dat personen met cognitieve problemen voldoende activiteiten doen. Dit werd duidelijk via een sterke stijging van 17% naar 70% op het aspect ‘iets om handen hebben’”, aldus onderzoeker Els Knippenberg van Hogeschool PXL.

Rekening houden met het individu

Ook mantelzorgers zijn uiterst tevreden over de werking van dagverzorgingscentrum HOGEVIJF: minimum 80% tevredenheid, zowel vóór als na de ingebruikname van het gespecialiseerde centrum. Zij geven wel aan dat de zorg voor hun familielid hen vaak stress bezorgt en dat de rol van mantelzorger soms zwaar valt. Mantelzorgers zijn daarom blij dat er ondersteuning geboden wordt door het OCMW Hasselt in de vorm van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum. Zij bevelen dagverzorgingscentrum HOGEVIJF daarom ook sterk aan bij anderen in een gelijkaardige situatie.

Uit het onderzoek kan verder ook geconcludeerd worden dat het personeel van dagverzorgingscentrum HOGEVIJF enorm inzet op een individuele benadering, een cliëntgerichte aanpak: zij houden zoveel mogelijk rekening met het individu en zijn/haar wensen en noden. De nieuwe architectuur vraagt nog wel wat aanpassingen, zoals meer ruimte creëren, meer mogelijkheden om tafels creatief te gebruiken etc. Maar ook dat zal in de toekomst verder opgenomen worden.

Praatcafé dementie

“Een bijkomende ondersteuning voor mantelzorgers bij personen met dementie zijn onze maandelijkse ‘praatcafés dementie’”, aldus Brigitte Smets, voorzitter van OCMW Hasselt en schepen voor ontmoetings- en dienstencentra. “Het praatcafé is een ontmoetingsmoment voor personen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers. Een gastdeskundige stelt een bepaald thema rond dementie voor. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Nadien kan je, samen met de gastdeskundige van gedachten wisselen of ervaringen delen met lotgenoten. Dit is uiteraard volledig vrijblijvend, je mag ook gewoon luisteren. Tijdens het praatcafé bieden we ook informatie over de verschillende hulp– en zorgmogelijkheden waarop je in je zorgsituatie thuis of in het woonzorgcentrum beroep kan doen.”

Het volgende praatcafé dementie vindt plaats op 6 november 2018 vanaf 19.30 u. in lokaal dienstencentrum HOGEVIJF – campus Banneux, Hadewychlaan 74. Je kan je hiervoor inschrijven viainfo@hogevijf.be of telefonisch via 011 88 84 84. Thema dit keer:‘Hulpmiddelen voor thuiswonende personen met dementie’.

Meer info: els.knippenberg@pxl.be

Aanbevolen berichten