Digisprong of bokkensprong?

door Wouter Hustinx
1,3K views
De Digisprong is een goede zaak, maar het blijft wel opletten: niet alleen de hardware is van belang, ook de pedagogisch-didactische aanpak. Niet alleen investeren in toestellen dus, maar ook in mensen. Foto: Pexels.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts trekt miljoenen euro’s uit voor wat hij de Digisprong noemt: een financiële injectie die onze Vlaamse scholen op de digitale sneltrein moet krijgen. Wouter Hustinx, onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie, is opgetogen, maar pleit ook voor waakzaamheid: de Digisprong mag niet enkel een investering zijn in hardware, maar vraagt ook een investering in mensen.

375 miljoen euro! Vanuit het Vlaams Relanceplan voorziet de Vlaamse Regering een smak geld voor het Vlaamse leerplichtonderwijs om van achterstand naar voorsprong te gaan op het vlak van digitalisering: de Digisprong. De coronacrisis heeft de nood aan ICT-middelen en aan een versterking van de digitale competenties voor de meest kwetsbare leerlingen pijnlijk blootgelegd. De verschillen zien we ook weerspiegeld op het niveau van de scholen. De ene school zet al jaren actief en strategisch in op digitalisering, voor de andere school was digitalisering nog braakliggend terrein. Iedereen moést mee in tijden van lockdown en afstandsonderwijs, al was het badwater voor een aantal scholen ijskoud. Terug naar af na corona? Hopelijk niet! De Digisprong kan een sterke impuls zijn voor scholen om mee op de digitale sneltrein te springen en erop te blijven. Wel moeten we opletten dat de ‘Digisprong’ geen ‘bokkensprong’ wordt.

Door de Digisprong zal iedere klas een computerklas worden en iedere eet- of studiezaal een digitaal leercentrum. De pedagogische mogelijkheden groeien enorm, maar tegelijk zal de nood aan draadloze netwerken, bandbreedte en stopcontacten erg hoog worden. De schooldirectie zal hiervoor in de richting van de ICT-coördinatoren kijken. Die zien een enorme uitdaging en verantwoordelijkheid op zich afkomen. In kleine scholen zal de ICT-coördinatie veel meer een teamverhaal moeten worden. In grotere scholen is dit vandaag al het geval. We pleiten voor een focus op het pedagogische. Immers, zodra de wifi-verbinding stabiel is, alle leerlingen aangemeld zijn op de digitale leeromgeving en de projector naar behoren functioneert, moet de leraar in de klas vooral de juiste onderwijskundige dingen doen. Uit de laatste Vlaamse ICT-monitor blijkt dat leraren het moeilijk vinden om hun pedagogisch-didactische aanpak digitaal te transformeren. Lees: dat ze vooralsnog te veel hun oude vertrouwde analoge aanpak simpelweg proberen te kopiëren naar iets digitaals. Kansen blijven zo onbenut.

De lerarenopleidingen kunnen een belangrijke sleutel zijn in het welslagen van de Digisprong. Lerarenopleidingen zijn regionaal georganiseerd en leraren keren graag terug naar de plaats waar ze hun opleiding volgden. Een systeem van opleidingsjetons voor leraren zou erg nuttig kunnen zijn.

‘Een toestel voor ieder kind vanaf het 5e leerjaar’ mag dan wel goed klinken, een Digisprong mag niet enkel een investering zijn in hardware, maar vraagt ook een investering in mensen. Een totaalaanpak dus met als kernspelers: scholen (leraren), lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten, ouderverenigingen en onderwijsonderzoekscentra.

Contact: wouter.hustinx@pxl.be

Aanbevolen berichten