Everything you want, you make it … in Makerspace

door Frank Joosten
1,9K views
Een 3D-printer in actie.

Je toekomstige droomhuis uitprinten als 3D-maquette, persoonlijke juwelen lasersnijden, of je eigen elektronicadesign op een plaatje printen: het kan allemaal tegenwoordig, in tijden waarin pure massaproductie plaatsmaakt voor digital manufacturing. Makerspace @ PXL/UHasselt speelt daarop in.

Makerspace @ PXL/UHasselt in een notendop

Wat? Een open, multidisciplinair, technologisch ‘maaklabo’ waar jong en oud met technologieën kunnen experimenteren en begeleide technologieworkshops, -bijscholingen of -cursussen kunnen volgen. Een open technologische bibliotheek 2.0 dus, in een inspirerende, multidisciplinaire setting.

Waar? Universitaire Campus, Agoralaan, Gebouw H, 3590 Diepenbeek (= gebouw PXL-Tech & UHasselt-FIIW). Je vindt Makerspace op de eerste verdieping.

Hoofddoelen?

• Wetenschapscommunicatie (workshops, vakantiekampen, bijscholingen en events voor schoolgaande jeugd, leerkrachten & brede publiek)

• Hogeronderwijsprojecten (studenten)

• Business & entrepreneurship (prototyping, expertisedeling en dienstverlening voor (startende) ondernemers en kmo’s)

Contact? makerspace@pxluhasselt.be – 011 77 54 96 – http://makerspace.pxluhasselt.be

Gebouw H in Diepenbeek, thuisbasis van Makerspace @ PXL/UHasselt

Maatschappelijk-technologische evoluties waarop Makerspace @ PXL/UHasselt inspeelt

1. Digital manufacturing vervangt (gedeeltelijk) pure massaproductie

We zitten in het tijdperk van de derde industriële revolutie: pure massaproductie maakt (gedeeltelijk) plaats voor digital manufacturing en mass customization, waarbij iedereen – als het even kan – graag zijn eigen, persoonlijke product wil, afgestemd op zijn eigen wensen en noden. Eigen juwelen, een 3D-geprint (want niet langer commercieel beschikbaar) onderdeel voor je oldtimer tot zelfs een nieuwe hartklep in een universitair ziekenhuis: het is allemaal mogelijk, en nog snel ook, zonder tijdrovende en dure productieprocessen. Het maken van producten – onze maakindustrie – verloopt steeds digitaler.

2. Lage drempel

De drempel om dingen zelf uit te voeren en te produceren ligt lager dan ooit. Je hoeft niet langer eerst iets ‘fysieks’ te maken om te kijken of het werkt, want je kunt je ontwerpen eerst maken en testen met CAD-software. Tegelijkertijd worden machines ook steeds goedkoper: 3D-printers kosten geen stukken van mensen meer en lasercutters zijn vaak (zoals in Makerspace @ PXL/UHasselt) tegen een schappelijke productieprijs publiek beschikbaar. Je idee werkelijk produceren komt daarmee binnen ieders bereik.

Bovendien is in de hedendaagse maakindustrie de time to market korter dan ooit, wat innovatieve ideeën niet – zoals in het verleden – in de kiem smoort door lange iteratiecycli, maar net volop kansen biedt tot snelle ‘vermarkting’, belangrijk voor een regio met een relatief kleine interne afzetmarkt zoals Vlaanderen.

De toekomst is maakbaar … en in onze handen

3. Multidisicplinair

Hedendaagse technologie valt niet meer in hokjes op te delen: een multidisciplinaire aanpak – waarin domeinen als elektronica-ICT, informatica, (elektro)mechanica, bouwkunde, (bio)chemie enz. elkaar aanvullen en verrijken – is een absolute must om nieuwe technologieën te kunnen realiseren. Een ‘maaklabo’ zoals Makerspace @ PXL/UHasselt, waarin meerdere technologieën in één grote ruimte verenigd zijn, houdt daar rekening mee.

4. Samen & levenslang leren

Leren doe je niet alleen op school, maar je hele leven lang: lifelong learning is een van de beleidsprioriteiten, niet alleen in Vlaanderen, maar ook Europees. En dat leren doe je tegenwoordig niet zozeer individueel, maar hoe langer hoe meer in groep, van anderen. Ook daar speelt Makerspace @ PXL/UHasselt op in. Het motto is DIY/DIT: do it yourself/do it together. Het accent ligt op cocreatie, inventiviteit en creativiteit, onder meer met inbreng van mensen uit de kunstwereld. Het ultieme doel: een plaats waar er kruisbestuiving is tussen jonge creatievelingen (met een neus voor innovatieve ideeën), technici (met kennis van maakindustrieconcepten, 3D-printing, rapid prototyping e.d.), (startende) ondernemers, (technische) leerkrachten enz.

5. Inzetten op STEM

Het is algemeen bekend dat Vlaanderen kampt met een chronisch en structureel tekort aan technische en exact-wetenschappelijke profielen: door de lage instroom van technisch geschoolden raken vacatures heel vaak niet ingevuld. Het STEM-actieplan van de Vlaamse regering (2012) – Science, Technology, Engineering, Maths – wil daar iets aan doen en ook daar speelt Makerspace @ PXL/UHasselt door workshops, bijscholingen, vakantiekampen en andere activiteiten ook op in. Makerspace ontving in 2015 een eenmalige subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse overheid (departement EWI).

Conclusie? De toekomst is maakbaar … en in onze handen.

Op zondag 27 november 2016 is het Dag van de Wetenschap en opent Makerspace @ PXL/UHasselt zijn deuren van 14 tot 17 uur. Meer info vind je hier.

Aanbevolen berichten