Hogeschool PXL plaveit weg voor ‘groener’ wegbeton

door Frank Joosten
886 views
PXL ontwikkelde een tool waarmee je binnen de 24 uur kan nagaan of betonpuin geschikt is voor recyclage of niet.

Beton voor wegenbouw in Vlaanderen kan in de toekomst nog heel wat milieuvriendelijker, door meer gebruik te maken van gerecycleerd betonpuin: dat is de hoofdconclusie van een pas afgerond tweejarig onderzoek uitgevoerd door het expertisecentrum PXL Bouw en Energie, in samenwerking met UHasselt, FPRG en de Vlaamse wegenbouwsector. Een gloednieuwe digitale tool helpt wegenbouwaannemers en puinbrekers voortaan om na te gaan of hun betonpuin al dan niet geschikt is voor recyclage.

Even vorstbestendig en duurzaam

De PXL-onderzoekers voerden ettelijke honderden proeven uit op 20 grote stalen van diverse soorten betonpuin, aangeleverd via de Vlaamse wegenbouwbedrijven. De resultaten liegen er niet om. Henri De Krem: “Wanneer je 40% van de grove steenfractie vervangt door hoogwaardig gerecycleerd betonpuin, dan brengt geen enkele van de onderzochte stalen een nadelige invloed teweeg op de kwaliteit en eigenschappen van het wegbeton. Het is even vorstbestendig, even duurzaam ook. Dat betekent dat het betonpuin zonder problemen hergebruikt kan worden in nieuwe wegelementen als boordstenen, in fietspaden of in de onderlaag van tweelaagse betonwegen.”

Nieuwe richtlijn?

Met dat vervangingspercentage van 40% gerecycleerd betonpuin blijken de onderzoeksresultaten een stuk gunstiger dan de 20%-richtlijn die sinds 2011 opgenomen is in het standaardbestek 250, de ‘bijbel’ van de Vlaamse wegenbouw. De Krem: “Dat klopt en het verrast ons ook niet. Voorafgaand aan dit onderzoeksproject hadden we tussen 2012 en 2015 al een kleinschaliger onderzoek uitgevoerd op een 9-tal stalen en een vervangingspercentage van 20%. Ook die resultaten waren al uitermate positief.”

Of deze resultaten dan tot een nieuwe richtlijn zullen leiden? “Die kans is er, maar die beslissing moet door anderen genomen worden. Het belangrijkste is dat wegenbouwbedrijven zich er meer en meer bewust van worden dat recyclage de toekomst is. Zelfs met de bestaande richtlijn bleven nogal wat bedrijven de afgelopen jaren een beetje wantrouwig aan de zijlijn kijken. De redenering was ‘zo lang we niet zeker zijn dat het werkt, beginnen we er niet aan’. Die terughoudendheid zie je dankzij ons onderzoek stilaan wegebben…”

Binnen de 24 uur

Wat ook helpt, is het kostenplaatje. De Krem: “Vooral het tijdsaspect speelt een rol. De huidige certificatieprocedures zijn heel tijdrovend en dus extra duur. Een puinbreker of wegenbouwbedrijf moet z’n puin maandenlang aan een hele batterij testen laten onderwerpen, niet eens zeker wetende of het puin op het einde van de rit geschikt is of niet. Die rompslomp en vertraging hebben we met dit onderzoek drastisch weten in te perken. Om na te gaan of betonpuin hoogwaardig is of niet, hebben we een relatief eenvoudige, goedkope en snelle methode ontwikkeld die we in een handige, overzichtelijke digitale tool hebben verwerkt. Op minder dan 24 uur heb je je resultaat en weet je als puinbreker of wegenbouwaannemer of het betonpuin herbruikbaar is of niet. Dat is ongelooflijk snel als je weet dat bijvoorbeeld een vorst/dooiproef tot 3 maanden in beslag neemt. Een ideale, bruikbare methode dus, direct implementeerbaar. Time is money, dus dit kan in de toekomst echt wel de doorslag geven wanneer wegenbouwbedrijven ermee aan de slag willen gaan.”

Meer info? henri.dekrem@pxl.be

Aanbevolen berichten