Maximaal comfort, minimaal energieverbruik

door Chris Hendrickx
1,3K views
Binnen PXL-Tech bouwden studenten elektromechanica een demo-opstelling waarmee je kan nagaan hoe je maximaal comfort koppelt aan een zo laag mogelijk energieverbruik.

Een zo laag mogelijk energieverbruik en toch alle comfort dat je wil: het is hét ideaal dat iedereen nastreeft. PXL-Tech bouwde een compacte, educatieve demo-installatie die het in de toekomst mogelijk maakt om energiestromen te analyseren en te optimaliseren.

Studenten binnen PXL worden als ‘junior-collega’s’ beschouwd: onder begeleiding van hun lectoren voeren ze zelf authentieke, praktijkgerichte opdrachten uit. Zo ook de studenten PXL-elektromechanica die afgelopen jaar binnen het 3-jarige focusproject Optimalisatie van energiestromen een demo-installatie bouwden waarmee je energiestromen in kaart kan brengen en verbeteren.

Duurzame campus

De aanleiding was duidelijk: PXL-Tech zet volop in op hernieuwbare energie en wil een duurzame campus zijn, met oog voor rationeel energieverbruik, afvalbeheer, mobiliteit enz. In die visie past ook het ‘living lab’-principe: als je technologiestudenten in een groot hoogtechnologisch gebouw onderbrengt, dan wordt die campus veel meer dan een doceerplek. Studenten leren in datzelfde gebouw onderhoud en aanpassingswerken uitvoeren: hands-on technieken toepassen en implementeren zoals ze dat later ook in hun beroepspraktijk zullen doen. Het PXL-Techgebouw zelf als pilot case dus, als ‘living lab’. De campus vaart er wel bij, en de studenten ook.

Demo-installatie

In dit focusproject – looptijd september 2016-september 2019 – vertrokken we vanuit de vaststelling dat hernieuwbare energietechnieken zoals zonnepanelen en warmtepompen op zich wel bekend zijn en veel gebruikt worden, maar dat het niet altijd zo simpel is om na te gaan hoe die verschillende technieken het best op elkaar afgestemd worden.

Om dat goed te kunnen nagaan, werd het afgelopen (eerste) projectjaar in labo E212 in Diepenbeek een demo-installatie opgebouwd waarin achteraf de interactie tussen de verschillende deelcomponenten kan worden gemeten en getest. De opstelling bestaat onder meer uit een warmtepomp, twee grote buffertanken – een koude en een warme tank – een zonnesysteem en een (nog te installeren) klimaatplafond. Een mooi 360°-beeld van de opstelling vind je hier.

Een grafische voorstelling van de demo-opstelling.

De opstelling werd geplaatst door de studenten elektromechanica, nadat eerst – in samenwerking met de PXL-opleiding bouw – een korte stabiliteitsstudie was uitgevoerd. Om na te gaan of de 2,5 ton zware opstelling geen problemen met zich zou meebrengen, werd de maximale belastbaarheid van het vloeroppervlak in kaart gebracht op basis van zes meetpunten. De studie gaf aan dat er geen risico bestond op doorbuiging. Verder werkten ook twee Spaanse Erasmusstudenten van Universidad del Pais Vasco een bachelorproef uit rond de demo-opstelling.

Lagetemperatuurverwarming, hogetemperatuurkoeling

In een volgende fase zal als afgiftesysteem een klimaatplafond worden toegevoegd aan de installatie. Op die manier wordt lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling mogelijk. Zodra dat gebeurd is, kan het échte werk starten: het meten, testen en afstemmen van het systeem.

Het is vooral de bedoeling om na te gaan hoe je het hele jaar door het gewenste comfort krijgt tegen een zo hoog mogelijk rendement. Daarbij zullen onder verschillende omstandigheden (bv. verschillende seizoenen en aansturingen) metingen worden uitgevoerd en zal nagegaan worden hoe de verschillende deelsystemen (zonnepanelen, warmtepomp, warmtewisselaars enz.) zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.

Voorbeeld van meetgegevens voor de deelcomponenten van de demo-opstelling. Deze gegevens zullen continu worden gemonitord.

In de zomerperiode heb je koeling nodig en sanitair warm water (o.m. voor douche en keuken). In de winterperiode dient de ‘hot tank’ behalve voor sanitair warm water ook voor verwarming; de ‘cold tank’ wordt in de winterperiode gelinkt aan de zonne-installatie, die ervoor zorgt dat de brontemperatuur vrij stabiel blijft. Kortom: spelen met lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling resulteert in het hoogste rendement, zonder verlies aan comfort. Hoe precies, dat wordt het hoofddoel van het onderzoek.

Het project loopt verder tot september 2019. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Meer info? chris.hendrickx@pxl.be / +32 11 77 54 34

Bezoek ook http://hvac.pxl.be voor meer tekst en uitleg over de PXL-projecten rond verwarming, ventilatie en koeling.

Lees ook: PXL-Tech stelt duurzaamheidsrapport voor

Aanbevolen berichten