Opgelet met asbest: zeven tips

door Bart Cornelis
1,2K views
Een golfplaat van asbestcement: gevaarlijk en kankerverwekkend.

Asbest: goed voor ongeveer 2 miljoen ton gevaarlijk, potentieel kankerverwekkend materiaal in en rondom onze huizen, scholen, bedrijven en gebouwen. En weer helemaal actueel, nu de Vlaamse overheid aan een plan werkt om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. Hoe ga je het best om met asbest? Zeven tips…

Asbest is weer actueel. Het ooit zo populaire, duurzame bouwmateriaal bleek kankerverwekkend en dus een potentieel gevaar voor onze gezondheid. Met een asbestvoorraad van ongeveer 2 miljoen ton in en rondom onze woningen, scholen, bedrijven, en openbare gebouwen werkt de Vlaamse Overheid momenteel aan een plan om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. Eén van de concrete maatregelen die op tafel liggen: wie binnenkort een woning verkoopt, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. In deze context werkten PXL-laatstejaarsstudenten biotechnologie (specialisatie omgevingstechnologie) onlangs aan een project waarmee ze de risico’s van asbest bekend(er) willen maken bij verbouwers, een niet onbelangrijke doelgroep. Hiervoor werkten ze samen met de medisch milieukundigen van Logo Limburg een aantal mogelijke communicatiescenario’s uit en trokken zo de aandacht voor asbest bij het Limburgse provinciebestuur, het Centrum Duurzaam BouwenDuboLimburg, en OVAM. Meer nog: ze ontwikkelden een blendedlearningmodule voor hun collega-studenten van de opleiding bouw. Van een duurzaam project gesproken!

Verbouwers: opgelet met asbest!

Bouwmaterialen met asbest als grondstof werden vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 80 veelvuldig gebruikt in onze huizen en gebouwen. Het was een dankbaar en duurzaam materiaal: sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en goedkoop. Tal van toepassingen werden veelvuldig gebruikt: asbestcement in golfplaten, leien, bloembakken, als isolatiemateriaal rond verwarmingsbuizen, als afdichtkoord voor kacheldeurtjes, noem maar op. Toch kwam er vanaf 1998 in België een verbod op de verkoop van asbesthoudende materialen. Asbest bleek immers kankerverwekkend te zijn. De vezels die bij beschadiging of verwering van asbesthoudende materialen vrijkomen en ingeademd worden, kunnen op lange termijn mogelijk asbestgerelateerde ziektes veroorzaken. Hoe minder vezels je dus inademt gedurende je leven, hoe beter. Inspelend op de potentiele risico’s van asbest voor mens en milieu, werkt de Vlaamse Overheid momenteel aan een plan om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, is evident: 2 miljoen ton materiaal verwijder je niet zomaar. Wie als verbouwer aan dat verwijderen van dat asbest wil beginnen, die leest eerst het best onderstaande tips…

Zeven asbesttips voor verbouwers

1. Informeer je goed over asbest via http://www.ovam.be/asbest-1

2. Asbesthoudend materiaal is niet altijd vlot met het blote oog te herkennen: spreek de milieudienst van je gemeente aan en laat je door hen doorverwijzen naar de juiste instantie die je kan helpen met de identificatie.

3. Breek, boor, of gooi niet met asbesthoudend materiaal: zo komen vezels vrij die je kan inademen.

4. Verwijder asbesthoudend materiaal voorzichtig en bevochtig het. Zo verspreiden vrijkomende vezels zich niet.

5. Werk met een stofmasker (type FFP3) en draag bij voorkeur een wegwerpoverall.

6. Zorg voor een goede verluchting en reinig achteraf met water (geen stofzuiger) als je binnenshuis werkt.

7. Asbesthoudend materiaal in goede staat kan je zelf afvoeren naar het containerpark. Meng het nooit met ander bouw- en sloopafval.

Auteurs: Cindy Lodewyckx & Bart Cornelis

Aanbevolen berichten