Podcast PEPLab maakt mentaal welzijn onder studenten bespreekbaar

door Joris Vandebosch
972 views

Hoe is het gesteld met het mentale welzijn van onze studenten en docenten?  Dat is de hamvraag in een nieuwe podcasttrilogie die de PXL-opleiding Ergotherapie recent boven de doopvont hield.

Met veel trots stelde de PXL-opleiding Ergotherapie onlangs een nieuwe podcasttrilogie voor waarvan intussen twee afleveringen gepubliceerd zijn: ‘De kracht van gedeelde kwetsbaarheid’ en ‘Samen op eigen kracht’. Een derde aflevering zit in de pijplijn.

Startidee van de podcast: het mentale (on)welbevinden onder studenten bespreekbaar maken. In deze bijzondere en bij wijlen onzekere tijden is dat meer dan ooit belangrijk. Uit een intense en productieve brainstrom met de PXL-studenten Ergotherapie ontstond het idee te starten met een podcasttrilogie. In iedere aflevering wordt het mentaal (on)welbevinden met studenten besproken en steeds bekeken vanuit een andere invalshoek. De eerste aflevering heeft een maatschappelijke, de tweede aflevering een psychologische en de derde een ergotherapeutische invalshoek.

Iedere aflevering wordt gemodereerd door een alumnus of alumna van de opleiding en door praktijklector Loeka Vanderborcht. Aan haar tafel schuiven per aflevering steeds één of twee studenten aan, één (praktijk)lector en één professional met kennis van zaken in de gekozen invalshoek.

De naam van de podcast is PEPLab. PEP staat voor ‘PXL-Ergotherapie Podcast’ en ‘Lab’ verwijst als verkorting van ‘laboratorium’ naar een ruimte waar over alles gesproken kan en mag worden, een ruimte waar experimenteren toegestaan is.

Als de podcasttrilogie succesvol blijkt te zijn en de studenten aangeven er een meerwaarde in te zien, overweegt de opleiding om dit initiatief verder gevolg te geven, ook in het kader van levenslang leren.

De eerste twee afleveringen werden inmiddels gelanceerd en al meer dan 350-maal beluisterd.

Klik hier om de podcastafleveringen te beluisteren.

Contact: joris.vandebosch@pxl.be

Aanbevolen berichten