PXL BookBox (11): Ik zie je niet … maar wel graag

door Frank Joosten
956 views

Ik zie je niet … maar wel graag: een boek van Kim Bastaits en Inge Pasteels (PXL Social Work-Research) over contactactbreuk tussen ouder en kind na scheiding. Afbeelding: Politeia.

Ik zie je niet … maar wel graag. Een boek over contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding, van onze experts van PXL Social Work-Research.

Titel: Ik zie je niet … maar wel graag. Contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding

Auteurs: Kim Bastaits & Inge Pasteels (PXL-Social Work)

PXL-expertisecentrum: PXL Social Work-Research

Korte inhoud:

Dit boek biedt op basis van empirisch onderzoek inzicht in een contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding vanuit het perspectief van zowel ouders, kinderen als hulpverleners. Op basis hiervan worden handvaten en maatschappelijke kaders als bijbehorende toetsstenen voor de hulpverlening, en suggesties voor het beleid aangereikt. Dit boek heeft als doel alle professionals die van ver of van dichtbij in aanraking komen met gescheiden gezinnen waarin een contactbreuk tussen ouder en kind plaatsvindt, te informeren en ook te faciliteren in hun beroepspraktijk en ervaringsdeskundigen een ruimer kader aan te bieden voor gebeurtenissen ter zake op hun levenspad.

Jaar van uitgave: 2021

Uitgever: Politeia

Pagina’s: 240

ISBN: 978 2509038951

Contact: inge.pasteels@pxl.be  

Bestellen: kan via Politeia

Aanbevolen berichten