PXL en Natuurpunt slaan handen in elkaar

door Tony Remans
2,5K views
Hogeschool PXL en Natuurpunt hebben een huurovereenkomst getekend voor het gebied achter het PXL-gebouw in Diepenbeek. Foto: Patricia Duchateau

PXL-studenten groenmanagement onderzoeken klimaatinvloeden in hun achtertuin

Hogeschool PXL en de vereniging Natuurpunt gaan nauwer samenwerken: ze hebben een huurovereenkomst ondertekend voor het gebied achter het PXL-Tech-gebouw in Diepenbeek. Op dat gebied voeren PXL-studenten groenmanagement veldstudies uit waarin ze de impact van global warming op vegetatie en fauna nader onderzoeken, terwijl Natuurpunt zorgt voor het natuurbeheer.

Huwelijk

“We kennen elkaar al veel langer, maar met deze nieuwe huurovereenkomst wordt onze relatie met Hogeschool PXL een huwelijk”, grapt Jos Ramaekers, coördinator van Natuurpunt Limburg. “Het gebied achter de PXL-Tech-campus in Diepenbeek blijft eigendom van de hogeschool, maar wij zullen die gronden in de toekomst als huurder mee helpen beheren. Het sluit immers aan op ons natuurgebied Sluisbemden en vormt zo mee een onderdeel van de groen/blauwe as langs de Demer tussen Diepenbeek en Hasselt. Het beheer gebeurt met respect voor de mooie natuur, in overleg met de boeren die de aangrenzende gronden bewerken en in nauwe samenwerking met de PXL-opleiding groenmanagement.”

Klimaatinvloeden

“Klopt”, aldus Tony Remans, PXL-opleidingshoofd groenmanagement. “Onze studenten krijgen door deze officiële verbintenis met Natuurpunt nog meer kansen om samen te werken met natuurexperts uit de regio. Ze zijn nu al heel vaak op onze PXL-gronden terug te vinden: veldstudies en natuurwaarnemingen uitvoeren, vegetatie in kaart brengen, de bodemstructuur en het grondwater analyseren, nagaan welke effecten de klimaatwijzigingen hebben op de vegetatie en flora, noem maar op.”

Living lab

“Dat alles sluit ook mooi aan op onze ‘living lab’-aanpak”, aldus Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech. “Ons gebouw in Diepenbeek is een levend laboratorium, een onderzoeks- en experimenteerruimte waar we onze studenten – onder begeleiding – ‘real life’ opdrachten laten uitvoeren. Zo programmeerden studenten elektronica-ICT de sensoren die ons energieverbruik meten, werden studenten elektromechanica ingeschakeld om een zonneboiler en ijsenergiebuffer te installeren en werden bouwstudenten betrokken bij de structurele gebouwaanpassingen van de laatste jaren. En voor studenten groenmanagement is er dus al het groen op en rond onze campus. Het extensieve groendak op het gebouw dat we onder meer voor biodiversiteitsprojecten inzetten bijvoorbeeld, of de nieuw aangelegde voortuin: ze hebben er actief aan meegewerkt. Onze PXL-Tech-campus is één grote speel- en experimenteertuin.”

Meer info: marleen.schepers@pxl.be / tony.remans@pxl.be

Bekijk ook deze TVL-reportage.

Aanbevolen berichten