Skiclub slachtoffer van Kabouter Plop

door Eric Pompen
1,7K views
Skiclub Zondal in Deurne sluit zijn deuren: slachtoffer van een politiek spelletje.

Op de plek van Skiclub Zondal in Deurne zijn plannen voor een waterpark van Plopsaqua. Ondertussen krijgt concurrent Aspen in Wilrijk wél de kans een nieuwe sneeuwbaan van 16 miljoen euro te bouwen. Een klassiek verhaal van een kleine garnaal die het onderspit moet delven tegen grote jongens. Maar ook een belangrijk verhaal, over gebrekkige transparantie en politieke besluitvorming achter de schermen.

Antwerpen heeft twee skiclubs: Zondal (Deurne) en Aspen (Wilrijk). Ze leven al decennia in gezonde concurrentie met elkaar. “In augustus 2016 bevestigt schepen van Sport, Ludo Van Campenhout (N-VA), nog dat wij broederlijk naast elkaar kunnen blijven bestaan”, zegt Jef De Clerck, zaakvoerder van de bvba Zondal (eigenaar van de infrastructuur): “Vandaag staat onze skiclub met bijna 700 leden op straat. Op onze plek komt er een nieuw Plopsabad. Iets verderop in Wilrijk is Aspen gestart met de bouw van een nieuwe accommodatie. Het voorstel om met de leden van Zondal naar daar te verhuizen is commercieel voor onze vzw niet haalbaar.”

Wel of geen investeerder?

In maart 2009 keurde de Provincie Antwerpen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Ruggeveld-Silsburg met een indoor skipiste van 250m lang, een ijsschaatsbaan, een sporthal en een openluchtzwembad definitief goed.

In 2011 organiseerde het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa) een marktverkenning om geïnteresseerde investeerders voor de nieuwe skipiste op Ruggeveld te polsen. Een ondernemer, die zich niet in de discussie wil mengen en uit voorzorg daarom liever anoniem wenst te blijven, bood zich aan. “Daarop vonden er twee vergaderingen plaats op het kabinet van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA),” zegt Jef De Clerck. “Behalve ikzelf waren daar onder meer ook de nieuwe investeerder, de mensen van AG Vespa en een architect aanwezig. Een keer hebben we ook met Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling vergaderd.”

Rob Van de Velde (NVA) ontkent echter dat Zondal over een investeerder beschikte: “Niemand heeft zich als dusdanig bij de stad aangediend. Wij zeggen de concessie met Zondal op omdat er al een betere optie voorhanden was en Plopsaqua belangstelling voor Ruggeveld toonde. Wanneer de werken aan het waterpark zullen starten, kan ik niet zeggen. Daar moeten nog een aantal procedures doorlopen worden.”

De anonieme investeerder repliceert korzelig: “Begin vorig jaar waren Jef De Clerck en ik ervan overtuigd dat we op Ruggeveld een nieuwe skipiste mochten bouwen. In mei 2016 hadden we nog een gesprek met schepenen Vandevelde maar toen bleek er ruis op de lijn te zitten. We hebben gevraagd om verder te praten, maar tevergeefs.”

Voorkeur voor Aspen

Tijdens de tweede vergadering op het kabinet van Van Campenhout in oktober 2014 besloten de deelnemers nà de verkenningsronde ook een marktbevraging te organiseren. Maar dit onderzoek werd op de lange baan geschoven.

Op dat ogenblik kwam namelijk Aspen met zijn plannen voor een indoor sneeuwhal naar buiten. Kostprijs: 16 miljoen euro. Toen veranderde de stad het geweer van schouder, aldus de Clerck: “Zo paste het schepencollege alle voorwaarden aan om Aspen te steunen en ons buitenspel te zetten. Zo staat de locatie van Zondal sinds begin vorig jaar niet meer ingekleurd als recreatiezone, maar wel als bouwgrond. In september 2016 ontving bvba Zondal een aangetekende brief, waarin stond dat op 1 januari 2017 onze concessie voor de skipiste verviel. Meteen werd duidelijk dat de stad ons jarenlang aan het lijntje heeft gehouden. Zij verkiezen Aspen.”

De anonieme investeerder van Zondal bevestigt: “Het moment waarop Studio 100 in het verhaal verscheen, vormde het kantelpunt. De stad ziet nu twee attractiepolen: een vernieuwd Aspen in Wilrijk en een Plopsaqua in Deurne. Zo haalt Antwerpen een grote speler binnen. Zondal betaalt de rekening.”

“Het zou mij niet verbazen als de de deal met Studio 100 achter de schermen al rond is”

Ook Antwerps gemeenteraadslid Joris Giebens van Groen vermoedt dat N-VA Zondal al jarenlang weg wil. “In de marktbevraging voor Ruggeveld is geen sprake meer van een skipiste, enkel nog van een zwembad”, zegt Giebens. “De stad vindt dat Zondal door de geplande nieuwbouw van Aspen overbodig is geworden. Yves Champagne, uitbater van Aspen, heeft goede connecties bij de N-VA, in het bijzonder met Van de Velde, en wil geen concurrentie. Het schepencollege volgt hem daar nu in. Daarom kiest het stadsbestuur nu voor een recreatief zwembad op Ruggeveld. Er zijn nog verschillende kandidaten voor de uitbating daarvan, maar Van De Velde staar er wel om bekend te ‘wheelen en te dealen’. Het zou mij dan ook niet verbazen als de de deal met Studio 100 achter de schermen al rond is.”

Ondertussen heeft Zondal een juridische procedure opgestart tegen Aspen.

Plopsaqua in Rupelstreek

Studio 100 wou aanvankelijk een nieuwe Plopsaqua bouwen in de Rupelstreek. “Er was overleg met de vijf Rupelgemeenten”, bevestigt Rob Mennes (CD&V), burgemeester van Schelle. “We hebben samen overlegd en hadden een gemeenschappelijk dossier om te kijken welke mogelijkheden er waren en wat de inbreng van Studio 100 zou kunnen zijn.”

“Maar de gesprekken sprongen af, omdat Antwerpen met een voorstel kwam om een nieuw waterpark in Deurne te bouwen. Mocht het daar niet vlotten, dan kunnen de onderhandelingen terug opgestart worden in de Rupelstreek.” Waarom bewandelt de stad plots deze piste? “Het heeft te maken met de snelheid waarmee ze die nieuwe Plopsaqua kunnen bouwen in Deurne. Voor de rest weet ik niet welke mechanismen hebben gespeeld”, blijft Mennes voorzichtig: “De eerste geruchten dat Studio 100 en Antwerpen rond de tafel zouden zitten, bereikten ons al in mei 2016. De gesprekken tussen Studio 100 en de Rupelgemeenten braken vier maanden later af, toen duidelijk werd dat beide partijen tot een akkoord waren gekomen.”

Steve Van den Kerkhof, algemeen directeur van Plopsa Group, bevestigt de gesprekken in de Rupelstreek. “Qua haalbaarheid en timing was dit echter geen optie. Wij willen immers geen tien jaar meer wachten. Op de voorgestelde locaties in Boom kon de eerstkomende drie jaar niet begonnen worden met de bouw. Toch blazen we deze optie niet finaal af.”

Tegelijkertijd onderhandelen de randgemeenten van Antwerpen, die oorspronkelijk ook geïnteresseerd waren in een waterpark in de Rupelstreek, over de bouw van een nieuw zwembad.

Plopsaqua in Deurne

Alles hangt van de evolutie in het dossier Ruggeveld af. Van den Kerkhof: “Ik heb gezien dat eind vorig jaar een vooraankondiging is geweest voor een marktbevraging van de stad Antwerpen. Ik wist zelfs nog niet over welke site het zou gaan.”

Nochtans zegt een anonieme bron binnen Studio 100 dat er voorafgaande gesprekken zijn geweest met schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Tijdens deze bijeenkomst zouden een aantal locaties in Antwerpen de revue gepasseerd zijn, waarbij Ruggeveld uit de bus kwam. Van den Kerkhof ontkent in alle toonaarden. “De laatste keer dat ik met Koen Kennis heb gesproken was een aantal jaren geleden”, aldus Steve Van den Kerkhof. “Hij werkte nog niet bij de stad Antwerpen, maar voor Vlaanderen. Het ging toen over de mobiliteit rond het park in De Panne.”

Toch geeft de topman van Plopsa Group toe interesse te hebben voor de bouw van een zwembad met waterpark in Antwerpen. Van den Kerkhof: “Als de stad zegt dat de skiclub wegmoet, dan zou ik zot zijn om niet in het project te stappen, mits goede voorwaarden. Na Plopsaqua in De Panne hebben we gezegd dat we nog een aantal waterparken wilden bouwen met dezelfde PPS-structuur (publiek-private samenwerking tussen overheid en een of meerdere private ondernemingen). Is dat een absolute must? Nee. Is dat een ‘nice to have’? Ja. Ik ben de kleine lettertjes in de marktbevraging nog aan het lezen en wij wachten af.”

Opmerkelijk detail: in de kleine lettertjes staat dat op de locatie ruimte gereserveerd moet worden voor een ijsbaan maar dat de nieuwe projectontwikkelaar die niet hoeft te bouwen.

Het bestuur van skiclub Zondal verzond een brief naar Studio 100 om in dialoog te treden. Dat gesprek zou in januari of februari 2017 plaatsvinden. “Ik weet niet wat ze van ons verwachten. Ik ben niet degene die beslist over het vertrek van de skiclub. Dat zou heel hautain zijn. Ik ben wel degene die meedoet aan een marktbevraging. Wat er tussen de stad en de skiclub gebeurt, dat is aan hen. Ik ken het contract niet tussen die twee. Zij zijn de twee betrokken partijen en moeten het oplossen”, besluit de CEO van Plopsa Group.

Sportoase

Volgens districtsschepen voor Sport Elke Brydenbach (N-VA) is ook de wellness- en fitnessketen Sportoase geïnteresseerd. “Ik kan daar vandaag geen antwoord op geven. Niet positief, noch negatief”, vertelt Wouter Haegemans, Directeur Business Development bij Sportoase. “De stad moet bepalen wat zij willen doen en in functie daarvan wordt er al dan niet een procedure opgestart waar wij al dan niet aan zullen meedoen. Maar dit heeft geen enkele betekenis vandaag, omdat het nog niet duidelijk is.”

Heeft Sportoase ook de kans gekregen om met Koen Kennis en Rob Van de Velde samen te zitten? “Wij hebben daar recent geen gesprekken mee gevoerd”, is Haegemans kort. “De sector zit gevoelig in elkaar. Als er een vraag komt van de stad om een bepaalde procedure te voeren, zullen wij die vraag behandelen en bekijken en al dan niet kandidaat zijn. Maar het hangt er vanaf welke vraag en hoe die vraag gesteld wordt en waar het precies over gaat.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Auteurs: Lars Aussems, Aaron Eerdekens en Merlijn Kinnaert (laatstejaarsstudenten PXL-journalistiek; begeleidende lector Eric Pompen)

PXL eXperts biedt een forum aan PXL-studenten journalistiek om hun journalistieke expertise te delen. Dit artikel kadert binnen die visie.

Dit artikel verscheen eerder ook al in De Gazet van Deurne. Meer details (met extra kaderstukken) lees je hier.

Aanbevolen berichten