Slechts 1 op de 3 Limburgse bedrijven gebruikt data in bedrijfsvoering

door Inge Ectors
2,2K views

Data-gedreven ondernemen staat in Limburg nog in de kinderschoenen

Slechts 1 op de 3 Limburgse bedrijven gebruikt data in zijn bedrijfsvoering: dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool PXL in samenwerking met Open Universiteit, UNIZO Limburg en VKW Limburg. Afbeelding: gaio.io

Data verzamelen, interpreteren en gebruiken om beslissingen te nemen: het wordt steeds belangrijker, zo leert onder meer de coronacrisis ons. Toch blijkt slechts één op de drie Limburgse bedrijven data te gebruiken in zijn bedrijfsvoering. Dat is een opvallende conclusie uit een onderzoek van het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen in samenwerking met Open Universiteit, UNIZO Limburg en VKW Limburg.

Het verzamelen en omzetten van allerlei data naar bruikbare en waardevolle informatie lijkt steeds belangrijker te worden in onze samenleving. Denk maar aan de bevragingen en datamodellen in het kader van de huidige COVID-19-pandemie. Maar waar staan Limburgse bedrijven op het vlak van data-gedrevenheid? In welke mate zetten zij interne en/of externe data van klanten, logistieke stromen, productieprocessen e.d. om in waardevolle informatie voor hun bedrijfsvoering? Het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen onderzocht de afgelopen maanden in samenwerking met Open Universiteit, UNIZO Limburg en VKW Limburg hoe data-gedreven er in Limburg en de rest van Vlaanderen ondernomen wordt en waar de uitdagingen en pijnpunten precies liggen.

De belangrijkste conclusies

 • Data-gedreven ondernemen staat in Limburg nog in de kinderschoenen:
  • 2 op de 3 Limburgse bedrijven is leek tot amateur op het vlak van data-gedreven ondernemen;
  • 3 op de 10 Limburgse bedrijven is gevorderde;
  • Slechts 3% van de Limburgse bedrijven is expert in data-gedreven ondernemen.
 • Welke obstakels weerhouden Limburgse bedrijven van een meer data-gedreven bedrijfsvoering?
  • Veel Limburgse bedrijven geven aan er te weinig tijd voor te hebben (43%). Ze hebben geen of onvoldoende expertise in huis (30%) en weten niet goed hoe eraan te beginnen (26%).
 • Nochtans geeft 92% van de Limburgse bedrijven aan dat het voor hun bedrijf wel nodig is om meer data-gedreven te ondernemen.
 • Welke stappen overwegen Limburgse bedrijven te zetten om meer data-gedreven te ondernemen?
  • Meer dan 6 op 10 van de Limburgse zaakvoerders/CEO’s, directie- en managementleden (62%) overweegt in de eerste plaats in te zetten op data-beleid en/of data-architectuur. Men overweegt ook vaak een strategie met betrekking tot data-gedreven ondernemen uit te werken (54%).

De resultaten voor Limburgse bedrijven liggen helemaal in lijn met die van Vlaamse bedrijven: zowel wat betreft data-gedrevenheid als wat betreft de obstakels, de noodzaak voor het bedrijf als de stappen die overwogen worden, zijn er geen significante verschillen tussen Limburg en Vlaanderen.

Reacties/bedenkingen bij deze onderzoeksresultaten

 • PXL Innovatief Ondernemen is bezorgd:

Onderzoeker Inge Ectors licht toe: “Slechts 1 op de 3 bevraagde bedrijven maakt dus gebruik van data in zijn bedrijfsvoering. Aangezien de meeste bedrijven nog leek of amateur zijn op het vlak van data-gedreven ondernemen is het begrijpelijk dat de top van een bedrijf in de eerste plaats denkt aan strategie, beleid en/of infrastructuur als startpunt. Ervaring leert echter dat veel groots aangepakte IT- en/of technologie-projecten langer duren dan verwacht én niet de gehoopte return opleveren. Nochtans zijn er in elke onderneming vandaag de dag al heel wat data voorhanden waarmee gestart kan worden: aankoopgegevens van klanten, surfgedrag op de bedrijfswebsite, betaalgegevens, logistieke en productieprocessen enz. Andere data kunnen dan weer relatief snel te verkrijgen zijn via een externe partner of door marktonderzoek. Daarom adviseren wij eerst kleinere, makkelijkere cases op te zetten die toch waardevol zijn voor het bedrijf. Uitgangspunt moet een relevante businessvraag zijn die op basis van beschikbare of makkelijk te verzamelen data beantwoord kan worden.”

Maar wat betekent dit concreet? Onderzoeker Inge Ectors geeft een voorbeeld: “Een waardevolle businessvraag zou kunnen zijn: ‘In welke klanten moeten we extra tijd en/of geld investeren om te vermijden dat ze afhaken?’. Maar zelfs de vraag ‘welke klanten haakten recent af?’ kan heel relevant zijn. Zeker als het bedrijf een grote klantenportefeuille heeft en er geen continue dienstverlening op basis van contract is, kunnen belangrijke klanten afhaken zonder dat iemand in het bedrijf het merkt. Een gesprek met de betreffende klant kan dan aan de orde zijn, niet alleen om de relatie met die klant te herstellen of ten minste professioneel af te ronden (en de deur voor een nieuwe toekomstige samenwerking open te zetten), maar ook om na te gaan of er iets speelt waardoor ook andere klanten zouden kunnen afhaken. Voor dergelijke cases heb je geen grootse strategie of infrastructuur nodig. De focus ligt op het verkrijgen van waardevolle informatie die op korte termijn relevant is voor het bedrijf. De financiële opbrengst mag hierbij natuurlijk niet uit het oog verloren worden. Daarnaast kunnen dergelijke cases ook helpen om een meer data-gedreven cultuur binnen het bedrijf te stimuleren.”

 • UNIZO Limburg

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg: “Vanuit UNIZO Limburg werkten we graag mee aan dit onderzoek van Hogeschool PXL. Data in alle maten en vormen zijn belangrijk voor ondernemers, en nog meer in de huidige hectische tijd. Door de coronacrisis moeten namelijk veel ondernemingen hun business herdenken en beter, sneller maar vooral anders inspelen op – bestaande en nieuwe – klanten en klantenwensen. Het gebruik van klantendata is daarbij een essentiële basis. PXL Innovatief Ondernemen brengt met dit onderzoek alvast de huidige situatie en uitdagingen in beeld. De belangrijkste stappen moeten nu echter nog komen: werken aan de bewustwording van ondernemers en hen de weg wijzen naar de juiste data en ondersteuning.”

 • VKW Limburg

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Dit onderzoek van PXL Innovatief Ondernemen, waaraan we graag onze medewerking verleenden, toont het zwart op wit aan: slechts één op de drie Limburgse bedrijven maakt nuttig gebruik van de vele informatie die ze vandaag al in hun bedrijf hebben zitten. Dat is toch wel verrassend. Want deze data, die vaak gewoon voor het oprapen ligt, omzetten in waardevolle info waarmee je je businessaanpak gericht kan bijsturen, hoeft heus geen rocket science te zijn. Niet alleen klantendata, maar ook data over productie, logistiek, social media of betaalgegevens kunnen een schat aan informatie opleveren, die relatief eenvoudig omzetbaar is in meer of lucratievere business. Natuurlijk zijn sommige bedrijven daar wel al concreet mee aan de slag, maar toch blijkt er nog veel potentieel onbenut te blijven. We willen er graag mee onze schouders onder zetten om die opportuniteiten met praktische voorbeelden de nodige aandacht te geven bij onze ondernemers.”

Webinar “Aan de slag met data in jouw bedrijf?”

Op vrijdag 4 december van 12.00 tot 12.45 u. organiseert het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen het webinar “Aan de slag met data in jouw bedrijf?”, waarop de resultaten van de bevraging van Limburgse bedrijven én enkele laagdrempelige praktische cases rond data-gedreven ondernemen worden gepresenteerd. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich hier voor het webinar inschrijven.

Meer info over het onderzoek

Voor dit onderzoek bevroeg het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL 195 zaakvoerders/CEO’s, directie- en managementleden van Limburgse bedrijven. De Limburgse steekproef is representatief voor actieve Limburgse ondernemingen op het vlak van aantal werknemers en levensduur van de onderneming. De Limburgse bevraging kaderde in een ruimer onderzoek: in totaal werden 451 zaakvoerders/CEO’s, directie- en managementleden van Vlaamse bedrijven bevraagd. De steekproef van Vlaamse bedrijven is representatief voor actieve Vlaamse ondernemingen op het vlak van provincie, aantal werknemers en levensduur van de onderneming. Open Universiteit, UNIZO Limburg en VKW Limburg waren waardevolle partners in dit onderzoeksproject rond de data-gedrevenheid bij Limburgse en Vlaamse ondernemingen.

Over het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen

Het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen focust op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening voor kmo’s. Kleine én grote vraagstukken rond professionalisering, digitale transformatie én innovatie van ondernemingen worden door het onderzoeksteam pragmatisch aangepakt. Met het speerpunt klantgerichtheid helpt PXL Innovatief Ondernemen kmo’s een klare kijk op hun klanten te krijgen die toelaat performanter te ondernemen. Bevraging en data-analyse zijn daarbij relevante middelen die in de praktijk vaak onvoldoende aangewend lijken te worden door kmo’s. Met het onderzoek wil PXL Innovatief Ondernemen een heldere stand van zaken krijgen en geven rond data-gedreven ondernemen in Vlaanderen.

Contact: inge.ectors@pxl.be

Aanbevolen berichten