SuperScript (10): Kyana Smets

door Frank Joosten
2,2K views
Wat is het profiel van een ‘Chief Happiness Officer’? PXL-studente Kyana Smets (professionele bachelor communicatiemanagement) zocht het uit. Afbeelding: Generationbalance.be.

In de reeks SuperScript belichten we knappe bachelorproeven van onze PXL-‘junior-collega’s’. Deel 10: Kyana Smets, professionele bachelor communicatiemanagement, over Chief Happiness Officers (CHO’s), de geluksmanagers die – stress, pressure, corona of niet – steevast het geluk van onze werknemers op de werkvloer voor ogen houden. Wie zijn die CHO’s en wat typeert hen?

Kyana Smets

Zeer talrijk zijn Chief Happiness Officers wellicht niet, maar ze zijn toch ook weer niet zo zeldzaam. Kyana Smets, PXL-studente communicatiemanagement, vond er 46 in Vlaanderen en schetste – in het kader van haar bachelorproef – een profiel.

Het uitgangspunt van haar bachelorproef? Dat werkdruk en werkgerelateerde stress “de grootste gezondheids- en veiligheidsuitdaging in Europa” zijn en om meer aandacht vragen naar welzijn en werkgeluk op de werkvloer.

Joy

De studente stuurde via LinkedIn een enquête uit om zowel Vlaamse bedrijven mét als zónder Chief Happiness Offcier (CHO) te bereiken. 119 respondenten hielpen een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: is Chief Happiness Officer een hype of een blijvende troef voor bedrijven?

Bovendien creëerde de studente een persona van de CHO aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten. “Het persona Joy representeert de gemiddelde CHO in Vlaanderen”, zegt Kyana Smets. In ruim acht op de tien gevallen gaat het om een vrouw.

Joy, een persona van een Chief Happiness Officer in Vlaanderen. Afbeelding: Kyana Smets

8,66% van de respondenten heeft een Chief Happiness Officier in dienst, bij de andere 61,34% werkt er geen CHO in de organisatie. Slechts 4,27% van de 61,34% overweegt om in de toekomst een CHO aan te nemen. Jammer, want de CHO speelt een belangrijke rol bij de werkhervatting voor medewerkers die maandenlang thuis gewerkt hebben. Misschien verandert de coronacrisis wat.

82,50% van wie een CHO heeft, zag het aantal afwezigen dalen tegenover een jaar eerder door de uitwerking van een doeltreffend re-integratiebeleid.

Geluk managen

Kyana Smets meent dat de CHO een blijvende troef is voor bedrijven. Werkgeluk beleef je weliswaar individueel, maar het heeft wel een gemeenschappelijk belang. De medewerker haalt voldoening uit zijn werk en werkt dus beter. De samenwerking verloopt soepel door een aangename groepsdynamiek, het bedrijf behaalt makkelijker zijn doelstellingen. Medewerkers staan klanten beter te woord en helpen hen efficiënter. Zo draagt de CHO bij aan het positieve imago van een organisatie, al gaat dat niet van vandaag op morgen. Proactief geluk managen is een fulltime job.

Communicatie

Volgens de studente is communicatie de basis van alles: 95% van de respondenten ervaart dat conflicten tussen werknemer en werkgever ontstaan door een gebrek aan communicatie. “De belangrijkste taak van de CHO is een aanspreekpunt zijn voor medewerkers. Werknemers kunnen hun hart luchten bij de CHO.”

Vervolgens kan de CHO met de input van de medewerkers aan de slag om pijnpunten in de organisatie weg te werken en informeert het management hierover.

De grootste uitdaging van de CHO bestaat erin om van digitale onrust naar digitaal comfort te gaan. Meer en meer nood aan communicatie heeft tot gevolg dat medewerkers te veel verschillende kanalen moeten bijhouden om geïnformeerd te blijven. Dat veroorzaakt volgens de respondenten stress. Die stress managen en kanaliseren, dat is een van de hoofdtaken van de Chief Happiness Officer.

Kyana Smets (2020). Een onderzoek naar de Chief Happiness Officer in Vlaanderen – Chief Happiness Officer: een hype of een blijvende troef voor bedrijven? Hasselt: PXL, bachelorproef communicatiemanagement. Promotor: Herve Van de Weyer.

Contact: herve.vandeweyer@pxl.be

De scriptie van Kyana Smets werd ook genomineerd voor de Bachelorprijs 2020, een prijs uitgereikt door Scriptie vzw aan de beste bachelorscriptie in Vlaanderen.

Aanbevolen berichten