SuperScript (3): Hanne Haerden

door Jelle Van den Berghe
1,1K views
Wanneer bedrijven hun terreinen met iets meer zin voor ecologie beheren, heeft dat al snel een positieve impact op natuur en biodiversiteit.

In de reeks SuperScript belichten we knappe bachelorproeven van onze PXL-‘junior-collega’s’. Deel 3: Hanne Haerden, professionele bachelor groenmanagement, over vlinders die profiteren van bedrijven met groene vingers.

Vlinders profiteren van bedrijven met groene vingers

Bedrijven die openstaan voor een ecologisch beheer van hun terreinen, kunnen onze natuur een grote dienst bewijzen. Dat blijkt uit een onderzoek van een PXL-studente groenmanagement.

Minder maaien, meer vlinders

Hanne Haerden, studente groenmanagement aan Hogeschool PXL, onderzocht in het kader van haar bachelorproef en in opdracht van Centrum Duurzaam Groen de kansen van vlinders, sprinkhanen en lieveheersbeestjes op bedrijventerreinen die worden beheerd met aandacht voor fauna en flora. Daarvoor vergeleek ze bedrijventerreinen die ecologisch beheerd worden met bedrijventerreinen die een klassiek beheer krijgen. De resultaten zijn hoopvol.

Meer (en zeldzamere) soorten vlinders duiken op in de bedrijfstuinen van bedrijven die geen pesticiden gebruiken, niet bemesten en hier en daar wat minder maaien. Bij de buren waar er klassiek beheerd wordt, komen 65% minder soorten en tot 90% minder vlinders, sprinkhanen en lieveheersbeestjes voor.

Gebetonneerd

Het landschap in Vlaanderen is sinds jaar en dag sterk versnipperd en gebetonneerd. De weinige natuurgebieden worden door wegen, kanalen, woonzones en industriegebieden van elkaar afgesneden, waardoor diersoorten het contact verliezen met hun soortgenoten. Dat dit een impact heeft op de biodiversiteit, blijkt erg vaak uit alarmerende berichten over het verdwijnen van bijen, vlinders en allerlei andere dieren en planten uit ons landschap.

In Vlaanderen is er 37 000 hectare bedrijventerrein, tegenover nog geen 20 000 hectare natuurreservaat.

Om die natuur opnieuw te verbinden met elkaar doorheen het intensief gebruikte landschap, zijn ecologen en de overheid op zoek naar creatieve oplossingen. Eén van die oplossingen is het gebruiken van bedrijventerreinen als ecologische corridors. In Vlaanderen is er 37 000 hectare bedrijventerrein, tegenover nog geen 20 000 hectare natuurreservaat. Veel van de bedrijfssites worden vandaag intensief beheerd, waardoor de natuur er weinig kansen krijgt.

Kleine ingrepen, grote impact

Bedrijfsleiders staan er vaak weigerachtig tegenover om het beheer van hun terreinen om te gooien ten voordele van de biodiversiteit. Met dit onderzoek wordt alvast aangetoond dat met een aantal kleine ingrepen, bedrijven een grote positieve impact kunnen hebben op de biodiversiteit.

De Vlaamse overheid lanceert deze zomer een “greendeal biodiversiteit en bedrijven”. Bedrijven worden gemotiveerd om acties te ondernemen op hun terreinen ter versterking van de biodiversiteit, hun kennis uit te wisselen en naar buiten te treden met de resultaten van hun acties. Hogeschool PXL en Centrum Duurzaam Groen ondertekenden de greendeal die op 20 september 2018 officieel op gang wordt geschoten door minister Schauvliege.

Hanne Haerden (2018). Verschil in biodiversiteit aan fauna en flora tussen klassiek en ecologisch beheerde bedrijventerreinen. Diepenbeek: PXL, bachelorproef groenmanagement. Promotoren: Jelle Van den Berghe (Centrum Duurzaam Groen), Carmen Van Mechelen (PXL).

Contact: hanne.haerden@student.pxl.be / jelle.vandenberghe@centrumduurzaamgroen.be

Aanbevolen berichten