Werkbaar wendbaar werken: 4 tips

door Karolien Hendrikx
1,2K views
Werkbaar wendbaar werk: een van de topuitdagingen voor overheid, werkgevers en werknemers.

Stressklachten, ziekteverzuim en meer burn-outs dan ooit tevoren: werken in de 21e eeuw is geen lachertje. Hoe keren we het tij? Hoe laten we mensen langer én flexibeler werken zonder dat hun werkvreugde en gezondheid er onder lijden? Vier tips voor werkbaar wendbaar werken in de 21e eeuw…

De nieuwe wet Werkbaar wendbaar werk van minister Kris Peeters (CD&V) wil de arbeidswetgeving de 21e eeuw in loodsen. In een digitaliserende wereld waarin alles sneller verandert, is het belangrijk om arbeid op een flexibelere manier te organiseren. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen aan medewerkers gesteld. Stressklachten, ziekteverzuim en burn-out komen op de werkvloer meer en meer voor. Wendbaarheid en werkbaarheid zouden daarom hand in hand moeten kunnen gaan. Hoe kunnen werkgevers en leidinggevenden daarmee omgaan? Wel, zo:

Tip 1: Geef vrijheid

Geef mensen de vrijheid om zelf te bepalen welke taken zij gaan uitvoeren en op welke manier, maar schep tegelijkertijd ook voldoende duidelijke kaders zodat mensen weten wat de concrete doelstellingen zijn en hoe groot het speelveld is.

Tip 2: Geef zinvol en uitdagend werk

Geef voldoende interessant, zinvol en uitdagend werk. Uit onderzoek van het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen (zie hieronder) bleek dat ongeveer de helft van de Limburgers zijn werk maar weinig tot matig belangrijk en uitdagend vindt. Er zijn op dit vlak dus nog heel wat verbetermogelijkheden. Meer verantwoordelijkheid geven is een manier om werknemers meer uitdaging te geven.

Tip 3: Coach en ondersteun

De rol van de direct leidinggevende evolueert hoe langer hoe meer naar een meer coachende, ondersteunende rol: de leidinggevende als een soort klankbord voor de medewerker, die open communiceert, constructief feedback geeft, inspireert en het goede voorbeeld geeft.

Tip 4: Creëer een innovatiecultuur

Wil je mensen op je werkvloer die zélf in actie schieten en die ondernemend zijn? Creëer dan een open innovatiecultuur in je bedrijf of organisatie, een veilige atmosfeer waarin ideeën van medewerkers mogen rijpen en volop aangemoedigd worden, zonder dat diezelfde medewerkers het gevaar lopen afgestraft te worden voor een ‘dom’ idee. Kortom: een omgeving waarin ze de kans krijgen hun talenten te ontdekken en waarin ze fouten mogen maken.


PXL Innovatief Ondernemen

Binnen het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen houden Karolien Hendrikx en Bieke Schreurs zich intensief bezig met onderzoek naar innovatieve manieren van werken die werkgevers en werknemers beter wapenen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Een belangrijke sleutel om zowel de wendbaarheid als de werkbaarheid te vergroten, is het ontwikkelen van een mindset (zowel bij werkgevers als bij werknemers) die gericht is op voortdurend willen bijleren, nieuwe dingen uitproberen, risico’s durven te nemen, fouten als leerkansen zien enz.

Onderzoeksproject groeimindset

Geïnspireerd door de ideeën van Mission Mindset, een initiatief van onderneemster Lut Wyers, loopt op dit moment aan Hogeschool PXL een onderzoek naar die ondernemende, op groei gerichte mindset. In dit onderzoek werd via een grootschalige enquête bij Limburgse medewerkers onder meer aangetoond dat medewerkers met zo’n mindset vaker met nieuwe ideeën komen op het werk, en meer expertise en vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast werden in dit onderzoeksproject verschillende brainstormsessies georganiseerd met in totaal ongeveer 80 ondernemers, bedrijfsleiders en HR-experts, die samen op zoek gingen naar de hefbomen voor zo’n groeimindset. Hieruit kwamen vier grote hefbomen naar voren die hierboven in de tips beschreven worden.

De gedetailleerde resultaten van dit nog lopende project zullen in de loop van het voorjaar bekendgemaakt worden aan de hand van een inspiratiegids en een reeks workshops. De onderzoekers van het expertisecentrum plannen ook een vervolgproject waarin zij de hefbomen voor een groeigerichte mindset willen vertalen naar een laagdrempelig online groeipad aan de hand waarvan bedrijven gecoacht kunnen worden om die ondernemende groeimindset van hun medewerkers te stimuleren.

Contact

karolien.hendrikx@pxl.be – +32 11 77 56 71 – +32 479 88 74 64

Aanbevolen berichten