Werkplekleren rond drones

door Evi Knuts
1,7K views
EUKA en Hogeschool PXL starten met een uitwisselingsproject werkplekleren binnen de drone-industrie. Foto: Pexels

Drones: ze worden hoe langer hoe talrijker, ook professioneel en dus stijgt ook de vraag naar ‘drone-competente’ professionals. Om aan die vraag te voldoen, starten dronecluster EUKA en Hogeschool PXL met het uitwisselingsproject ESF SWITCH, waarin kmo’s en bedrijven van elkaar leren via werkplekleren.

De dronecluster voor Vlaanderen EUKA stelde onlangs samen met co-promotor Hogeschool PXL op DronePort in Sint-Truiden het uitwisselingsproject ESF SWITCH voor. Met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zullen beide partners in 2019 een kader scheppen waarin kmo’s en bedrijven van elkaar kunnen leren door middel van werkplekleren. Werknemers en zelfstandigen krijgen de kans om in 2020 tijdelijk mee te draaien in een andere jobcontext, om daar noodzakelijke competenties onder de knie te krijgen. Zolang het maar in de brede context met dronetoepassingen te maken heeft…

Studie

In 2018 voerde Hogeschool PXL in opdracht van EUKA en Cegeka de ‘ESF-SCOPE’-studie uit. In deze studie ging onderzoeker Inge Ectors na welke competenties noodzakelijk zijn in de snel veranderende dronesector. Uit dit onderzoek bleek dat er heel wat kennis en kunde nodig is om met drones te werken, terwijl er niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is.

“Opleidingsinstellingen hebben nog maar beperkte opleidingsmogelijkheden voorhanden, terwijl bedrijven, kmo’s en kleine zelfstandigen zelf wel al heel wat kennis en expertise in huis hebben”, geeft Mark Vanlook, voorzitter van EUKA, aan. “Samen met met hogescholen en universiteiten willen we hier een antwoord op bieden. Waarom namelijk niet over bedrijfsgrenzen heen gaan, en leren van en bij elkaar?”

Vier sectoren

Het project focust zich op vier sectoren: de drone-industrie, de bouwsector, de landbouw- en fruitsector en de veiligheidsindustrie. Hiervoor werden de sectorferderaties Confederatie Bouw Limburg, Proefcentrum Fruitteelt, Boerenbond en APEG-BVBO aangetrokken. In sommige sectoren worden dronetoepassingen al couranter ingezet dan in andere sectoren. Dit project geeft de ruimte om daarin van elkaar te leren en sneller te groeien.

“We gaan over deze sectoren heen op zoek naar kanididaten die iets willen bijleren over de toepassingen van drones of die effectief dronegerelateerde competenties willen verwerven”, verduidelijkt Evi Knuts, onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen. “Langs de andere kant zoeken we ook ervaringsdeskundigen die bereid zijn om die coachende rol op zich te nemen. Zo is het de bedoeling dat we uiteindelijk tot een aantal kwalitatieve matches komen om een SWITCH-traject mee op te starten.”

Werkplekleren

Met deze aanpak willen de promotoren van het project ‘leren on the job’ stimuleren. “Wat je op deze manier kan leren, is erg praktisch en snel toepasbaar. Alle te verwerven competenties worden op voorhand helder gedefinieerd in een diepte-interview en volledig individueel op elkaar afgestemd. Daardoor komen we tot een unieke opleiding op maat, zowel qua inhoud als qua organisatie. Naast de skills die de deelnemers verwerven, verruimen ze ook hun inzicht in de sector en hun netwerk.”

Meer info: evi.knuts@pxl.be

Aanbevolen berichten