Zwart geld provinciaal voetbal kost schatkist minstens 50 miljoen

door Eric Pompen
1,5K views
Zwart geld in ons provinciale voetbal: nog steeds alomtegenwoordig. Foto: Pexels

Naast voetbal is fiscale fraude de nationale sport in ons land. Jaarlijks ontduikt de Belg 20 miljard euro aan belastingen. Niet alleen multinationals of sportvedetten zoals Lionel Messi ontsnappen aan hun maatschappelijke plicht; ook de kleine garnalen uit het provinciaal voetbal snoepen van de verboden vrucht. Net als op (inter)nationaal vlak ‘kopen’ lokale sponsors met zwart geld spelers en realiseren zij bij verkoop een belastingvrije meerwaarde. Pure witwasserij.

Ondanks alle maatregelen van de overheid tiert zwart geld nog altijd welig op en rond de groene grasmat. Gemiddeld ontvangen de spelers van de eerste en de tweede ploeg in provinciale afdeling minstens 2500 euro per seizoen in een ‘gesloten envelop’, aldus recent onderzoek van KULeuven en Hogeschool PXL. Rekening houdend met een 2000-tal clubs voor het hele land en 30 spelers per vzw betekent dit tegen een aanslagvoet van 33% een verlies aan de schatkist van 50 miljoen euro per jaar.

Niet alleen Messi ontduikt belastingen. Zwart geld circuleert in de hele voetbalwereld.  Foto: The Sun

De politieke wil ontbreekt echter om Koning Voetbal aan te pakken. Onder het mom van ‘sporten is gezond’ geniet de sector een royaal gunstregime. Bovendien controleert de fiscus de clubs amper, want de overheid wil het volk niet te veel tegen de borst te stoten. Zo heeft de BBI na haar inval bij Olsa Brakel en Eendracht Zele om onduidelijke redenen haar nationale actie stopgezet. Toch is de nood groot om deze etterbuil te zuiveren.

Met zijn nieuw antifraudeplan zet minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de eerste stap. Maar structurele maatregelen zijn nodig, niet alleen in het voetbal. Sloop de muur tussen fiscus en justitie, voer een fiscaal auditoraat in bij de parketten en hervorm de wet op de minnelijke schikking. Deze aanbevelingen staan in het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie uit 2009, maar zijn nog altijd niet ingevoerd.

Nu blijken nog al te veel fraudeurs er met een lichte vermaning van af te komen. Zo blijft misdaad lonen. Verhoog daarom de pakkans door de boetes op te trekken en de verjaringstermijnen te verlengen. Voer deze (gevangenis)straffen en verbeurdverklaringen ook effectief uit, zoals Duitsland met Uli Hoeness, ex-topmanager van Bayern München, in 2014 deed (celstraf van 3,5 jaar). Geef ten slotte gedupeerde burgers en bedrijven de kans een juridische actie tegen fraudeurs te nemen. Nu worden bonafide belastingplichtigen – lees: de brave voetbalclubs – verplicht in ’t zwart te gaan werken om letterlijk en figuurlijk niet uit de markt geconcurreerd te worden.

Het volledige dossier over zwart geld in ons provinciaal voetbal – een onderzoek van de PXL-opleiding journalistiek en KULeuven – kan aangevraagd worden via eric.pompen@pxl.be

Aanbevolen berichten