PXL BookBox (5): Leren in beweging (lager onderwijs)

door Frank Joosten
4,1K views
Marie Vandebroek, Astrid Geunes en Cindy Rutten (PXL-Education / PXL Onderwijsinnovatie) vertellen hoe leren en bewegen in het lager onderwijs hand in hand kunnen gaan. Foto: Marie Vandebroek

Vers van de pers: na een eerste ‘Leren in beweging’ voor het kleuteronderwijs preken onze PXL-lerarenopleiders nu ook Mens sana in corpore sano in het lager onderwijs. Bewegen en leren in de klas gaan hand in hand.

Titel: Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school

Auteurs: Marie Vandebroek, Astrid Geunes en Cindy Rutten

PXL-expertisecentrum: PXL Onderwijsinnovatie

Korte inhoud: Fysieke activiteit is belangrijk, ook voor kinderen in de lagere school. Werk jij met kinderen? Dan kan je hen daarbij helpen. Bewegingsintegratie is dé manier om kinderen te laten bewegen en de competenties in de lagere school aan te leren. De leerlingen oefenen de leerinhouden in terwijl ze bewegen. Ook hun welbevinden en hun betrokkenheid verhoog je zo.

Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school is een activiteitenbundel voor leerkrachten in de lagere school, leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding, kinderverzorgers enz. Als je graag op een actieve manier aan de slag gaat met kinderen en wil werken aan hun lichamelijke welzijn, dan is dit boek een must-read.

In het eerste deel krijg je een theoretisch kader over de visie op bewegingsintegratie. Daarna vind je allerlei activiteiten per leergebied: Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij, levensbeschouwelijke vakken en vakoverschrijdend werken. Alle activiteiten zijn logisch en gestructureerd opgebouwd, met richtvragen om de leerinhouden te verdiepen en heel wat mogelijkheden voor variatie en differentiatie.

Geef gerust je eigen interpretatie en invulling aan de activiteiten. De eindtermen staan bij de activiteiten, zodat je in elk onderwijsnet met dit boek aan de slag kan.

Jaar van uitgave: 2019

Uitgever: Acco

Pagina’s: 159

ISBN: 978 94 6379 340 7 

Contact: marie.vandebroek@pxl.be

Bestellen: kan online via Acco.

Lees ook:

PXL BookBox (1): Leren in beweging (kleuteronderwijs)

Bewegend leren houdt kinderen fysiek én mentaal scherp

Aanbevolen berichten