VR-brillen, data science en smart retail: PXL en bedrijven samen in innovatiebad

door Michiel Stoffels
1,8K views
Virtual reality: een van de vele nieuwe technologieën die mee toekomstige innovaties zullen bepalen. Foto: Pexels.

Virtual reality, data science of smart retail: het waren maar enkele van de thema’s die gisteren op PXL-Congress aangekaart werden tijdens de PXL-Research Experience Day. Een 150-tal bedrijfsmensen en onderzoekers doken een namiddagje samen in een verkwikkend innovatiebad.

Het zijn dooddoeners, uitspraken als ‘stilstaan is achteruitgaan’ of ‘de tijden veranderen’. Dat de wereld in beweging is en dat transities elkaar steeds sneller opvolgen, weten we ondertussen wel. Profit- en non-profitorganisaties zijn vooral op zoek naar oplossingen om succesvol te reageren op die veranderingen.

PXL als bondgenoot

Hogeschool PXL is bondgenoot in deze zoektocht. Via praktijkgericht onderzoek wordt er een schat aan kennis opgebouwd, vaak vanaf het prille begin in cocreatie met het werkveld. Inmiddels zijn er tweehonderd onderzoekers in tien domeinen actief. Om een inkijk te geven in het gamma aan mogelijkheden, opende de hogeschool haar deuren op 1 oktober met een PXL-Research Experience Day. Op het programma: een heuse projectenmarkt en niet minder dan 15 kennissessies in vijf thema’s.

Levenslang leren: absoluut geen straf

In dit kennisbad vallen enkele tendensen op. Thematisch brachten de onderzoekers tal van projecten die gericht zijn op levenslang leren. Niet toevallig, want onderwijs is nog altijd de corebusiness van een hogeschool. Wel opmerkelijk: strategieën uit het onderwijs kunnen ook onmiddellijke meerwaarde betekenen voor het werkveld. Wat te denken van een VR-leerfabriek, waar werknemers virtueel specifieke handelingen en procedures kunnen inoefenen vooraleer ze op de echte werkvloer ingeschakeld worden? Of de ideeën en organisatie achter blended learning waarbij contactmomenten afgewisseld worden met afstandsleren en inhoud kan variëren afhankelijk van het niveau?

Een tweede tendens is zonder meer de opmars van verregaande digitalisering. Vanuit de PXL-onderzoekscentra verkent men volop nieuwe technologieën en werkt men demo’s uit voor praktische toepassingen. Buzzwords als Artificiële Intelligentie krijgen op die manier betekenis voor ondernemers, zodat ze kunnen nagaan wat deze nieuwe technologie voor hen betekent. Ook de werking van technologische concepten zoals een Smart City wordt vertaald naar inzichtelijke demo’s, met inkijk achter de digitale schermen.

Euregio: ken je buren

Kennis- en technologietransfer vanuit de kennisinstellingen hoeft niet te stoppen bij de grenzen. Wel integendeel: in een straal van 70 kilometer rond Hasselt liggen steden als Luik, Aken, Heerlen, Maastricht en Eupen. Dit gebied, dat bekendstaat als Euregio Maas Rijn, houdt zijn troeven nog al te vaak verborgen. Met het project EarlyTech zetten de partners Zuyd Hogeschool, Fachhochschule Aachen, Hogeschool PXL en UHasselt gezamenlijk hun aanbod in de kijker.

Gedeputeerde van Economie en Europese aangelegenheden Tom Vandeput, die het project vanuit de provincie mee ondersteunt, licht toe: “De Euregio Maas-Rijn heeft vele troeven om een toonaangevende Europese innovatieregio te worden. Een grensoverschrijdend netwerk van universiteiten en hogescholen vormt de Euregionale innovatiemotor. Dat levert voor de Limburgse economie heel wat voordelen op: kennis en onderzoek van over de grens is voor het bedrijfsleven beschikbaar en dat zorgt op zijn beurt voor meer innovatie en voor een sterker ondernemerschap. Grensoverschrijdende contacten zijn ook een opstap naar zakelijke contracten. Het nieuwe Interreg-programma dat momenteel wordt voorbereid, zal een nieuwe impuls geven aan de realisatie van een sterke Euregionale investeringsomgeving voor innovatief ondernemerschap.”

PXL-Research X-Factor Award

De uitreiking van de PXL-Research X-Factor Award 2019.

Tijdens de PXL-Research Experience Day werd ook voor de PXL-Research X-Factor Award uitgereikt. Inge Ectors (PXL Innovatief Ondernemen) kreeg de juryprijs voor haar praktijkgebaseerd klantgerichtheidsonderzoek voor kmo’s en Inge Pasteels (PXL Social Work-Research) ging met de publieksprijs naar huis, voor haar onderzoek naar kindgecentreerde oplossingsstrategieën voor hoogconflictueuze echtscheidingen.

Contact: michiel.stoffels@pxl.be / + 32 11 77 56 65

EarlyTech is een Interreg V Euregio Maas Rijn-project dat de technologie- en kennistransfer tussen kennisinstellingen en kmo’s actief wil initiëren, promoten en verbeteren. Het projectconsortium wordt geleid door AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH). Vanuit Vlaanderen participeert Hogeschool PXL met financiële steun van de provincie Limburg. Het totale projectbudget bedraagt 3.742.286,75, waarvan de helft gefinancierd wordt met Europese middelen.

Aanbevolen berichten