Eindejaarsvraagjes (2/2)

door Frank Joosten
2,4K views

2020 zit er bijna op, en maar goed ook. Toch gloort er ook in moeilijke coronatijden een minizonnetje aan de horizon: weldra een COVID-19-vaccin en algemeen heel wat wetenschappelijke vooruitgang in tal van onderzoeksdomeinen. PXL eXperts maakt graag de balans op en legde een aantal eindejaarsvraagjes voor aan onze crème de la crème: de PXL-onderzoekshoofden. Deel 2…


Steven Palmaers, onderzoekshoofd PXL Smart ICT

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

Het grote voordeel van COVID-19 en de bijbehorende lockdown is toch wel de mate waarin heel wat burgers, bedrijven en organisaties versneld ingezet hebben op digitalisering. Je kan het bezwaarlijk een voordeel van de coronacrisis noemen, maar dat heeft toch wel het pad geëffend voor heel wat nieuwe projecten en dienstverleningsopdrachten.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Dat is voor mij zonder twijfel de vernieuwde aandacht die VR en AR – virtual en augmented reality – krijgen. Je kan nog steeds niet spreken van de grote doorbraak, maar ik ben ervan overtuigd dat er met deze technologieën de volgende jaren nog heel wat potten gebroken gaan worden, vooral op het vlak van onderwijs, simulaties en toerisme.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Geen eenvoudige vraag. Binnen het technologiedomein zijn er heel veel leidende voorbeelden. Als ik er toch eentje zou mogen uitkiezen als échte visionair, dan is dat toch Elon Musk. En dan niet noodzakelijk voor Tesla, maar eerder voor initiatieven zoals SpaceX en OpenAI.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Na het vele thuiswerk en het bijbehorende gebrek aan een korte informele babbel wens ik iedereen voor 2021 voldoende mentale zuurstof toe, om met schitterende nieuwe projectideeën te komen voor de volgende jaren.


Inge Pasteels, onderzoekshoofd PXL Social Work-Research

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

De COVID-19-pandemie zette de vraag rond het maatschappelijk belang van sociaal werk op scherp. Sociaal werk werd niet als een essentieel beroep beschouwd zoals dat voor zorg wel het geval was, en kon daardoor niet onveranderd aan zet blijven.  Door de pandemie moesten sociaal werkers letterlijk afstand nemen van de doelgroepen waarvoor ze werken. Ze moesten innovatief aan de slag om te voorkomen dat er ook figuurlijk te veel afstand ontstond. Ook kwam er in het sociaal werk een instroom van nieuwe kwetsbare groepen, door de economische en maatschappelijke impact van corona op iedereen.  

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Een belangrijke trend die ingezet is in het sociaal werk, is het meten van effectiviteit en impact van hulp- en dienstverlening met het oog op transparantie en om te leren uit de cijfers. Zoals altijd bij verandering is er in de uitvoering hiervan een gezonde dosis weerstand, maar zijn er vooral ook de innovators die de meerwaarde hiervan zeker willen exploreren.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Ik  geef de Nobelprijs post mortem aan de Franse socioloog Pierre Bourdieu die met zijn concept ‘habitus’ in één woord de brug slaat tussen maatschappelijke structuren en het denken en handelen van individuen. Dat geeft tegelijkertijd betekenis en slagkracht aan sociaal werk.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Een gezond jaar, dicht bij iedereen die hen lief is en vooral veel grote dromen, gecombineerd met de durf om te falen.


Bert Willems, onderzoekshoofd PXL/UHasselt-MAD-Research

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

De onderzoeksoutput van een onderzoek in de kunsten is dikwijls kunst of design zelf. Daarom komen die onderzoeksresultaten dikwijls (misschien zelfs bij voorkeur?) terecht in andere kanalen dan de strikt academische kanalen. We hebben het dan over musea, galerieën, cultuurhuizen, de publieke ruimte enz. Kunst en design hebben nu eenmaal een publiek nodig. Door de huidige crisis is ook de culturele sector stilgevallen en was er plots geen publiek meer. We zouden deze periode kunnen beschouwen als een zinvol moment van herbronning voor onze onderzoekers in de kunsten, maar hopelijk kunnen we toch snel terug op volle kracht aan de slag in het culturele veld.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Het onderzoek in de kunsten is in Vlaanderen een relatief jonge discipline, alhoewel het in niet-geïnstitutionaliseerde vorm wellicht al eerder aanwezig was. Daarom is het feit dat er zoiets is als het onderzoek in de kunsten misschien wel een belangrijke realisatie. Momenteel zien we binnen MAD-Research een grote toename in het onderzoek in de kunsten en zijn we in staat om steeds meer kwaliteitsvolle onderzoekers met internationale ambities aan te trekken. Het is mooi om te zien hoe hierdoor ons onderzoek in de kunsten zijn positie kan innemen in de academische wereld.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Nobelprijzen gaan we niet uitdelen. Niet dat niemand die zou verdienen, maar het is natuurlijk nog een jonge discipline. Toch kunnen we hier al wel spreken van belangrijk pionierswerk. Het onderzoek in de kunsten werkt met andere (verbeeldende) methoden, en met een andere visie op wat vooruitgang en kennis is. En in die zin verdient het zijn plaats in de academische wereld. We zijn er trots op dat er vanuit Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt zoveel (conceptuele en financiële) ruimte gecreëerd wordt voor het onderzoek in de kunsten. Dus misschien moeten deze twee instellingen samen de Nobelprijs krijgen?

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Soms maken we ons zorgen over de toekomst. Soms denken we dat het de verkeerde richting uitgaat. We wensen iedereen de verbeelding toe om met die zorgen om te gaan. De zorgen volledig wegwerken zal nooit lukken, maar er mee leren omgaan, is al heel veel waard. Veel succes!


Sam Brokken, onderzoekshoofd PXL Zorginnovatie

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

Dé kernwoorden waren (en zijn) uitstellen, verschuiven en herplannen.  Onze partners binnen de gezondheidszorg zijn nu eenmaal overbevraagd.  Binnen onze opleidingen komt het theoretische luik ‘veerkracht’ vaak naar voren als benadering.  Studenten, lectoren en onderzoekers hebben dit prachtig in de praktijk omgezet.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Digitalisering en artificiële intelligentie (AI) spelen een steeds belangrijkere rol in zorginnovatie.  Realisaties als AI in de zorg, de ‘Immersive Room’ voor opleidingen en 360° in ‘e-learning for health’ zijn maar enkele stokpaardjes.  Aan het andere einde van het spectrum: de vermaatschappelijking van de zorg, bijvoorbeeld in de vorm van tuintherapie voor gedetineerden, mede dankzij vzw Terra Therapeutica. Dit werd ook voorgesteld in de eerste podcast van ‘Passie en Wetenschap’.  Waarvoor hulde!

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Het ganse team van het expertisecentrum PXL Zorginnovatie!  Een unieke combo van kennis, wetenschap, spirit, gedrevenheid en collegialiteit die bijdragen tot de gezondheidsbevordering van ons allen.  En gezondheid is en blijft hét hoogste goed in het leven: dat heeft corona ons zeker geleerd.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Life back to normal! Nu we allemaal beseffen hoe kostbaar ‘normaal’ wel kan zijn…


Lees ook:

Eindejaarsvraagjes (1/2)

Aanbevolen berichten