Eindejaarsvraagjes (1/2)

door Frank Joosten
2,2K views

2020 zit er bijna op, en maar goed ook. Toch gloort er ook in moeilijke coronatijden een minizonnetje aan de horizon: weldra een COVID-19-vaccin en algemeen heel wat wetenschappelijke vooruitgang in tal van onderzoeksdomeinen. PXL eXperts maakt graag de balans op en legde een aantal eindejaarsvraagjes voor aan onze crème de la crème: de PXL-onderzoekshoofden. Deel 1…


Wouter Hustinx, onderzoekshoofd PXL Onderwijsinnovatie

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

De impact was énorm, en zelfs dat is een understatement! Onze expertise binnen het speerpunt ‘digitaal leren’ is goed van pas gekomen om de PXL-lectoren te ondersteunen in hun online onderwijs tijdens de coronacrisis.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Over blended learning en distance learning werd er al decennialang gepraat, maar de laatste vijf jaar (en zeker het afgelopen jaar) werd het echt op brede schaal in de praktijk omgezet. Video is hierin ook een zeer belangrijk leermiddel geworden. Ik verwacht zelf een sterke opkomst van 360°-video’s als leermiddel in het onderwijs de komende jaren.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Elon Musk heeft met Ad Astra een privéschool opgericht waarin het traditionele schoolcurriculum overboord werd gegooid. Leerlingen worden voortdurend geconfronteerd met uitdagende probleemstellingen die ze moeten trachten op te lossen met ‘first principle thinking’. Het doel is om leiders van morgen op te leiden en excellentie na te streven. Toegegeven, het is een eliteschool en de schoolfactuur is niet bepaald democratisch, maar ik hou wel van zulke ‘omdenkers’.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Een groot feest zonder mondmaskers!


Evi Knuts, onderzoekshoofd PXL Innovatief Ondernemen

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

Een stevige impact, aangezien we vanuit het expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen mét en voor ondernemers én intrapreneurs samenwerken en heel het bedrijfsleven een shift moest maken in maart. Het was letterlijk een shift – op 24 uur tijd – richting volledige ‘home office’ tot het hybride werken van vandaag. Dat vergde en vergt nog steeds een sterke groeimindset van de medewerkers en een sterk staaltje creativiteit en flexibiliteit in het ondernemerschap.

Aangezien dit de thema’s zijn waar wij al enkele jaren praktijkgericht onderzoek in uitvoeren, konden wij door de ‘lessons learned’ al snel een positieve impact betekenen voor onze partnerbedrijven, met onder meer de ontwikkelingen en inzichten uit de PXL Telewerkbarometer.

Onder het motto ‘Never waste a good crisis’ namen we samen met de bedrijven een vlucht in de tijd op het vlak van digitale transformatie en beseffen we hierdoor dat onze rol in de ondersteuning van kmo’s nog belangrijker wordt.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

De snelle evolutie van professionalisering, innovatie naar digitale transformatie in het ondernemerschap. Daar waar die fases elkaar 10 tot 5 jaar geleden nog enigszins opvolgden, lopen die lijnen nu nagenoeg parallel.

Communicatie, talentontwikkeling en 21st century skills blijven in deze razendsnelle evolutie nog steeds cruciale slaagfactoren. Het feit dat de provincie Limburg onlangs door minister van innovatie Hilde Crevits uitgeroepen werd tot het mekka van Vlaanderen met het meest start- en scale-up-potentieel is een knappe realisatie waarbij ons expertisecentrum zowel met Corda Campus als met DronePort van bij de start betrokken was, in samenwerking met de lokale bedrijven en innovatieprojecten.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Die Nobelprijs mag voor mij al jaren gaan naar een belangrijke groep in onze maatschappij en dat zijn de lokale ondernemers die ons elke dag met een glimlach bedienen en die ervoor zorgen dat onze dorpen en steden het gezellig leven maken. Mensen die zich dag en nacht met passie inzetten om samen met hun team hun klanten meerwaarde te bieden met hun producten en diensten. De permanente uitdagingen van digitale communicatie, wijzigende klantenbehoeften, productinnovaties, toenemende concurrentiestrijd enz.: je moet het maar doen! Hopelijk brengt corona ons dat positieve inzicht…

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Cliché maar een goede gezondheid, mentale veerkracht, een sterke verbinding met mensen die hun doen stralen en een stevige dosis groeimindset én zingeving in hun dagelijkse uitdagingen!


Arie Buteneers, onderzoekshoofd PXL Bouw en Energie

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

De lockdown confronteerde ons plots en doordringend met het feit dat gebruikelijke manieren van communicatie niet meer mogelijk waren. Dit gaf ons ook de opportuniteit om onze kennis inzake digitalisering uit de lopende projecten om te zetten in de praktijk.

Vergaderingen van stuurgroepen, O-audits, scrum meetings, daily stands en overlegmomenten werden volledig digitaal georganiseerd. Even professioneel als voordien, maar veel efficiënter omdat er geen verplaatsingen nodig waren. Dat was ook de mening van de betrokken bedrijven…

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

De integratie van augmented & virtual reality en het gebruikmaken van de ‘digital twin’ zijn belangrijke trends in de bouwsector. Communiceren met diverse partijen wordt plots inzichtelijker en gemakkelijker, omdat de projecten ook virtueel en op voorhand bekeken kunnen worden.

Verder ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fotogrammetrie: hogeresolutiefoto’s worden omgezet in nauwkeurige 3D-objecten en vervangen zo de klassieke opmeetmethodes. Ook drone-toepassingen en 360°-opnames worden alsmaar belangrijker om steeds snellere opmetingen te kunnen doen.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Een enkele Nobelprijs toekennen in ons onderzoeksdomein lijkt me moeilijk, omdat er veel creatieve mensen bezig zijn met innovatieve toepassingen. Iedereen die het bestaande loslaat en de klassieke technieken evalueert om van daaruit zijn (denk)processen te verbeteren, verdient waardering.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Uiteraard wens ik zowel collega’s als studenten een goede gezondheid toe. Hopelijk kunnen we in 2021 de corona-perikelen achter ons laten. Maar ik zou iedereen willen oproepen om de creativiteit die we tijdens de coronaperiode geëxploreerd hebben, verder te gebruiken om onze PXL-X-factor te verrijken.


Bart Carlens, onderzoekshoofd PXL Log-IC

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

Het zijn niet de sterksten of de slimsten die overleven, maar diegenen die zich het best aanpassen aan een veranderende omgeving. Citaat van Darwin dat ook geldt voor de logistieke sector…

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

A new way of thinking: hoe kan er meer veerkracht ingebouwd worden in het ketendenken? Data exchange is hot!

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Onze collega’s van Fontys Hogeschool Venlo in Nederland: one team, one goal.

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Zorg voor jezelf: 10.000 stappen per dag om er nadien voor je naasten en geliefden te zijn.


Jonas Kiesekoms, onderzoekshoofd PXL Music-Research

2020 was hét coronajaar. Welke impact had (of heeft) corona op jouw onderzoeksdomein?

De muzieksector is zwaar getroffen door de verschillende lockdowns in ons land. De focus lag dus meer op hoe we vanop afstand toch ons publiek kunnen bereiken. Gelukkig zijn er veel initiatieven om de mensen die zonder werk zitten, te steunen. Ik denk bijvoorbeeld aan Live2020, een fonds voor de noodlijdende livesector.

Wat vind je in jouw onderzoeksdomein de belangrijkste trend/evolutie/realisatie van de afgelopen vijf jaar?

Ons domein evolueert en innoveert tegen een razendsnel tempo. Persoonlijk vind ik de vooruitgang in virtuele podia zeer interessant. We zien optredens in virtual reality, in games, op de blockchain, noem maar op. Wij proberen daar vanuit PXL Music-Research ons steentje toe bij te dragen door sterke Immersive Music-content te produceren, die perfect op deze nieuwe podia past.

Als er een Nobelprijs bestond in jouw onderzoeksdomein, wie zou die dan verdienen en waarom?

Paul Lamere, onderzoeker bij Spotify, schrijft zeer interessante dingen over het aanraden van muziek.  Zijn blog is een grote bron van inspiratie. Zeker eens checken!

Wat wens je je collega’s en studenten toe voor 2021?

Gezondheid, geluk, vriendschap en een swingend 2021.


Lees ook:

Eindejaarsvraagjes (2/2)

Aanbevolen berichten