Driemaal drones (waar je ze niet meteen verwacht)

door Sam Ottoy
598 views
Drones: ook in landbeheer, de bouwsector en de precisiewijnbouw hebben ze hun specifieke nut. Afbeelding: Hogeschool PXL.

Drones (en dronetechnologie) worden alsmaar gesofisticeerder, en meer en meer sectoren maken er dankbaar gebruik van. Zo ook in het landbeheer, de bouwsector en de wijnbouw.

Landbeheer

Hoeveel bomen telt een bepaald natuurdomein of een boomkwekerij en waar staan die bomen precies? Hoe hoog zijn ze en welke omvang hebben de boomkruinen? Hoe gezond zijn de bomen en struiken op een stuk grond? Om dat soort vragen te beantwoorden, moest je tot niet zo lang geleden zelf meermaals het terrein op: een arbeidsintensief en tijdrovend proces.

Met drones kan het niet alleen sneller en efficiënter, de manier waarop gegevens verzameld worden is ook doelgerichter – via een geautomatiseerde flow – en daardoor objectiever. Smart greenery management dus: artificiële intelligentie en dronebeelden worden geïntegreerd voor efficiëntere inventarisaties.

Een voorbeeld van hoe je met dronebeelden en bijbehorende software de gezondheid van bomen in kaart kan brengen.

Idem wanneer je op moeilijk bereikbare plaatsen – over een bepaalde periode –bodemerosie in kaart wil brengen. Of wanneer je als landbouwer op je perceel de schade aan je gewassen (al dan niet door een losgeslagen kudde everzwijnen) objectief wil laten opmeten. Meer weten? Check dan zeker deze pagina.

Ook voor het opmeten van wildschade kunnen drones hun dienstbaarheid bewijzen.

Bouwsector

Drones gebruiken voor een gesofisticeerde scan van een gebouw, om die scanbeelden vervolgens te verrijken tot een 3D-model dat VR- en AR-toepassingen mogelijk maakt? Ook dat kan en is een interessante evolutie in de bouwsector, die de laatste jaren meer en meer de meerwaarde van digitale toepassingen ontdekt.

We spreken in dat geval van fotogrammetrie, die in diverse gedaantes opduikt, gaande van 360°-fotografie over video-opnames tot geavanceerde scans met behulp van infrarood- en LIDAR-technologie. Meer weten? Check dan zeker deze pagina.

Fotogrammetrie in de bouwsector, toegepast op de PXL-Green & Tech-campus in Diepenbeek.

(Precisie)wijnbouw

Tot slot een sector die je op het eerste gezicht niet meteen met drones verbindt: de wijnbouw. Dronebeelden bieden wijnbouwers heel wat extra inzichten. Niet alleen krijgen ze een beeld van de productiviteit van hun wijngaard; op basis van de beelden kan bijvoorbeeld ook stress – door droogte of een gebrek aan voedingsstoffen – al in een vroeg stadium gedetecteerd worden. Timing is zeer belangrijk in de wijnbouw en dronebeelden helpen om snel en gericht in te grijpen, in plaats van uniforme acties te ondernemen. Precisiewijnbouw dus…

Door de integratie van dronebeelden wordt wijnbouw precisiewijnbouw.  

PXL BIO-Research werkt momenteel aan verschillende onderzoeksprojecten waarin dronetechnologie centraal staat. Voor sommige onderzoekstopics wordt er ook vruchtbaar samengewerkt met KULeuven. Alle info vind je gebundeld op https://drones.pxl.be.

Contact: sam.ottoy@pxl.be

Aanbevolen berichten