Gezocht: HR-Professional

door Sara Weerts
916 views

Het HR-professionaliseringsaanbod van Hogeschool PXL

Talent vinden, koesteren en laten groeien: meer dan ooit een uitdaging.

Harder, better, faster, stronger: de mantra binnen de bedrijfswereld vandaag de dag. Méér doen met minder middelen kan alleen maar wanneer je met talenten werkt. En die talenten vinden en koesteren leer je binnen HR-Professional, het HR-professionaliseringsaanbod van Hogeschool PXL.

Citroenloopbaan

Het HR-beleid zit op een rollercoaster en wordt vandaag gekenmerkt door een revolutionaire transitie. De paradox die we in onze samenleving ervaren, is dat alles sneller en beter moet, met minder middelen, minder centen en minder mensen. Bedrijven en organisaties moeten zich almaar sneller aanpassen aan de continu wijzigende realiteit, en dit met de knip op de portemonnee en een slinkend aantal medewerkers. Daarbij worden de competenties van werknemers tot het uiterste gepusht. De term citroenloopbaan steekt meer en meer de kop op. We weten echter dat competenties die geen link hebben met talent de kortste weg naar een burn-out vormen. De oplossing ligt binnen handbereik: werken met getalenteerde mensen.

War for talent

“In een context van langere loopbanen en de permanente uitdagingen in een geglobaliseerde samenleving is ‘the war for talent’ geen fabeltje. Dat betekent dat het voor bedrijven en organisaties in deze uitdagende én inspirerende setting belangrijk is om talenten in huis te halen, die talenten te koesteren en hen een boeiend perspectief te bieden. Het is dus zaak om mensen mee te nemen in een traject van verdere ontwikkeling en professionalisering en hierbij dus massaal én intensief in te zetten op talent. Deze challenge vereist natuurlijk de nodige expertise. Het is net op de exploratie, de verdieping, de waardering, de ‘connect & share’ van deze expertise dat Hogeschool PXL met HR-Professional inzet”, aldus Filip Giraldo, departementshoofd van PXL-Social Work.

HR-professional

HR-Professional is niet toevallig de vlag van het nieuwe hogeschoolbrede professionaliseringsproject. De HR-professional is immers de spilfiguur bij de aanwerving van meer en divers talent. Als copiloot in een loopbanenverhaal hanteert hij evidence based HR-methodieken om samen met de leidinggevenden talenten duurzaam te motiveren en zo een lange(er) inzetbaarheid te borgen. Het takenpakket van de HR-professional van de 21e eeuw wordt er dus niet lichter op en de verwachtingen zijn hooggespannen.

HR-Professional wil als trendwatcher de vinger aan de pols houden: het wil het HR-gerelateerde aanbod levenslang leren uit de verschillende PXL-departementen en hun opleidingen bundelen en versterken, om zo snel en wendbaar een perfect antwoord te bieden op de huidige en toekomstige verwachtingen. Dit aanbod richt zich zowel tot studenten/junior-collega’s als tot professionals uit het werkveld. Hiermee spreken we de ambitie uit om een essentiële schakel én partner te zijn in het HR-vakgebied.

Meer weten? Raadpleeg ons uitgebreid professionaliseringsaanbod via www.hrprofessional.be.

Aanbevolen berichten