Onderwijs digitaliseren is meer dan laptops kopen

door Kristiaan Mesens
822 views
Kristiaan Mesens, onderzoeker bij het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie: ‘Wie het onderwijs wil digitaliseren, moet meer doen dan simpelweg laptops kopen.’

Als scholen hun Digisprong-cheque van 375 miljoen euro alleen gebruiken om laptops te kopen, dreigt de digitalisering van het Vlaamse onderwijs een pak minder op te brengen dan wat zou kunnen zijn. Dat zegt Kristiaan Mesens, onderzoeker binnen het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie.

De Digisprong is een mooie impuls om het Vlaamse onderwijs verder te digitaliseren. De cheque van 375 miljoen euro van de Vlaamse regering is intussen verdeeld, en de scholen krijgen tot 1 september 2023 om dit te spenderen. De scholen bepalen zelf welke ICT- middelen ze aankopen, leasen of huren en zijn vrij in hun informaticabeleid.

Maar er zijn valkuilen. Als ik naar het overzicht kijk van de meest gestelde vragen over de Digisprong, valt het op dat er nagenoeg alleen maar vragen gesteld worden over de aankoop van laptops. Over het ICT-beleidsplan, de professionalisering van het schoolteam of het kennis- en adviescentrum worden klaarblijkelijk amper vragen geponeerd. Dat doet vermoeden dat scholen eenzijdig aan de slag gaan, en zich vooral richten op het aankopen van toestellen. Nochtans is een evenwichtig ICT-beleidsplan nodig om een duurzame digitale school te worden. Het geld moet pas over twee schooljaren gespendeerd worden, tijd is er dus zeker nog.

Daarnaast zie ik dat het opleidingsaanbod voor leraren sterk groeit – op zich een goede zaak natuurlijk. Op het gratis platform KlasCement, waarop educatieve leermiddelen en vormingen aangeboden kunnen worden, levert de zoekopdracht ‘vorming ICT’ al snel 149 resultaten op. Hogescholen doen hun duit in het zakje met specialisatieopleidingen in digitaal leren, de regionale technologische centra ondersteunen de STEM-leraren, de pedagogische begeleidingsdiensten hebben elk een resem aan nascholingen… Maar wat opvalt, is dat de opleidingen telkens weer gericht zijn op de individuele leerkracht. Hoe die leraar de kennis moet transfereren naar de identiteit en context van zijn school, wordt nergens aangehaald.

In het kader van de Digisprong en geïnspireerd door bovenstaande vaststellingen, richten we vanuit het PXL Centrum Digitaal Leren een kersvers vormingstraject op voor scholen. Met het Netwerk Digitale Scholen willen we onderwijsinstellingen verbinden om de transitie naar een digitale school écht strategisch en duurzaam aan te pakken. Want gewoon wat laptops kopen zal niet genoeg zijn…

Contact: kristiaan.mesens@pxl.be

Dit opiniestuk verscheen eerder ook al in Het Belang van Limburg.

Aanbevolen berichten