12 voorbeelden van educatieve PXL-technologie

door Wouter Hustinx
3,8K views
Edtech oftewel educatieve technologie: het inzetten van nieuwe technologieën kan onze leerprocessen verrijken. Foto: Hogeschool PXL 

Leren doen we vandaag de dag flexibel en op maat, levenslang en gebruikmakend van alle technologische mogelijkheden die de 21e eeuw te bieden heeft. Educatieve technologie is alomtegenwoordig, ook bij Hogeschool PXL. Van VR-tool over portfolio-app tot serious game: 12 PXL-voorbeelden van #edtech.

Voor Hogeschool PXL en het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie in het bijzonder is educatieve technologie – #edtech – al jaren hét speerpunt, zowel in het onderwijs als in praktijkgericht onderzoek. Voor de SETT-beurs in Gent eind oktober 2019 ontwikkelde onze hogeschool een ‘innovation wall’ met een overzicht van alle recente resultaten in het domein van educatieve technologie. Scan de QR-code van een project op de ‘innovation wall’-pagina en je krijgt gericht de info die je wil.

Een beknopt overzicht van de 12 PXL-edtech-projecten:

Vraag Doelgroep Keywords Lees ook @ PXL eXperts
Hoe kan een virtual reality-tool de efficiëntie bij werkplekleren verhogen? hoger onderwijs en bedrijven virtual reality / werkplekleren / Vivista  
Hoe kan STEM attractief, contextrijk en leerrijk vorm krijgen in het onderwijs? kleuter-, lager en secundair onderwijs STEM & coding / Projects Passion Playful Peers / Hands-on Minds-on Learning / LEGO Education Innovation Studio Interview Jochen Didden & Els Knaepen
Hoe kan STEAM leerlingen langdurig inspireren om aan de slag te gaan met muziek en ICT? lager en secundair onderwijs coderen / beats / autonomie  
Hoe kan een smart tool de intensiteit van voetbaltrainingen optimaliseren? sportclubs voetbal / coaching / trainingsbelasting Interview Bart Gilis
Hoe kan een portfolio-app de leesontwikkeling van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken? lager onderwijs leesplezier / portfolio / Seesaw / Tablio Tablio (p. 87-99 in de Nederlandstalige versie)
Hoe kan een serious game kinderen op een belevingsvolle manier voorbereiden op een heelkundige ingreep in het ziekenhuis? ziekenhuizen, kleuter- en lager onderwijs angstreductie / serious game / preoperatieve voorbereiding / HospiAvontuur HospiAvontuur
Hoe kan educatieve technologie bso-leerlingen meer ‘goesting’ geven voor actualiteit? secundair onderwijs tablets / Instagram / Flipgrid / Tablio SuperScript: Axelle Bollen
Hoe kan een app het welbevinden van leerlingen systematisch meten en opvolgen? secundair onderwijs welbevinden / leerlingenbegeleiding / Appwel  
Hoe kan een virtual reality-tool lesobservaties in de lerarenopleiding transformeren? hoger onderwijs virtual reality / 360°-video’s / Vivista Virtual reality in het onderwijs
Hoe kunnen we mobiele devices succesvol inzetten in het onderwijs? lager en secundair onderwijs 21 principes / app met goede voorbeelden / DEIMP  
Hoe kan een medewerker in de zorgsector levenslang leren, op eigen maat? zorgsector adaptieve leeromgeving  
Hoe kan een aangepast digitaal portfolio de leergroei van kleuters zichtbaar maken? kleuteronderwijs leergebieden / tablet & app / ouder-schoolcontacten  

Contact: wouter.hustinx@pxl.be / +32 11 77 56 08 / www.innovationwall.be

Aanbevolen berichten